Nytt misstänkt fusk på Uppsala universitet

En grupp forskare har anmält upphovsmännen till en nyligen publicerad studie från Uppsala universitet för forskningsfusk.

12 juli 1916 10:38

Studien, som rör sig inom ämnet biologi, rönte stor uppmärksamhet både i forskningsvärlden och i medier när den publicerades i början av sommaren.

Forskargruppen, som kommer från ett antal olika universitet världen över, har i sin anmälan till Uppsala universitet räknat upp en rad punkter med "potentiellt allvarliga brister" i studien. Den allvarligaste av dem, menar forskarna, är att det är stora skillnader på hur experimenten beskrivits av Uppsalaforskarna jämfört med rapporter från personer som var med när experimenten utfördes. Det här menar forskargruppen att de har bevis för, förutom "ögonvittnesskildringarna" även fotografier från experimentet och e-postkonversationer.

Forskargruppen påtalar också att de har vänt sig till Uppsalaforskarna för att få ta del av underlaget till studien, men att de inte fått de efterfrågade uppgifterna.

Detta sammantaget gör att forskargruppen nu vill att studien ska granskas för att utreda misstanken om oredlighet i forskning. Forskargruppen begär också i sin anmälan att studien ska bedömas av Centrala etikprövningsnämnden, och Uppsala universitet har nu begärt ett yttrande därifrån.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!