Nyanlända elever kan få förtur

För att minska segregationen ska nyanlända kunna gå före i kön till grundskolan. Elever som blir utan plats får välja en skola längre bort. Det föreslår en statlig utredare.

7 februari 1916 12:22

Om det är kö till platserna vid en kommunalt driven grundskola gäller i nuläget att elever som bor i närområdet har förtur. Men en utredare som regeringen tillsatt föreslår att kommunen ska få göra avsteg från närhetsprincipen i syfte att motverka segregation.

LÄS MER: Segregationen i Uppsalaskolorna består

LÄS MER: ... Men på Gottsundaskolan blir resultaten bara bättre 

Förslaget innebär att kommunen får möjlighet att skapa en kvot för nyanlända elever vid kommunalt drivna grundskolor som ges företräde om det är kö. De elever som då inte får plats får söka sig till andra skolor.

Det är utbildningsnämnden i kommunen som får avgöra om nyanlända elever bör placeras ut med förtur, hur många de ska vara och vilka skolor de ska gå i.

För friskolor ser utredarens förslag lite annorlunda ut. I dagsläget får friskolor sätta upp köregler som bygger bland annat på kötid, närhet till skolan eller om eleven har ett syskon på skolan.

Enligt förslaget ska de friskolor som vill kunna skapa en kvot för nyanlända elever som då ges företräde framför övriga i kön. Kvoten ska vara max 5 procent av skolans elevantal.

– Det handlar om en unik situation, därför behövs de här åtgärderna, säger utredaren Ebba Östlin, till vardags S-kommunalråd i Botkyrka kommun.

Man kan tänka sig att föräldrar vars barn inte får plats i den skola som ligger närmast kan vara kritiska.

– Det är bara en liten del av skolorna som har kö och en överväldigande majoritet av eleverna kommer att få igenom sitt förstahandsval. Några få elever får gå i en annan skola men det kommer att bli i närområdet, säger Ebba Östlin.

Hon anser att det är viktigt att skolorna öppnas för nyanlända som inte haft möjlighet att ställa sig i någon kö.

Christer Nylander (L), andre vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott, säger ja till den del av förslaget som gäller friskolorna. Han avvisar dock tanken på en förturskvot vid kommunala skolor.

– Det skulle innebära för stor inskränkning i föräldrarnas valfrihet, anser Christer Nylander. Det vore fel med en permanent lagändring men man skulle kunna tänka sig tillfälliga kvotsystem för ensamkommande vid vissa kommunala skolor.

Caroline Andersson (S), ordförande i utbildningsnämnden i Uppsala kommun, stöder förslaget.

– Om det inte går igenom finns risken att en stor del av de nyanlända eleverna hamnar i samma skolor och segregationen ökar. De måste möta svenska elever och lära sig språket.

Förslaget har varit ute på snabbremiss och tidigast i april kan det hamna på regeringens bord.

LÄS MER: Tom skola blev enkelt boende för nyanlända

LÄS MER: LEDARE: "Medan du läser detta tvingas barn fylla magen med gräs och löv"

<p>Få skolor tar emot många</p>

Totalt sökte cirka 55 000 barn i skolåldern asyl i Sverige under 2015.

I närmare 40 procent av friskolorna och 23 procent av de kommunala skolorna fanns inga nyanlända elever läsåret 2014/15.

Hur många flyktingbarn i skolåldern som kommer till Uppsala i år är osäkert.

Under 2016 ska kommunen inrätta 600 boendeplatser för ensamkommande barn och unga som söker asyl.

Till det ska läggas ett ännu okänt antal unga ensamkommande flyktingar som beviljats uppehållstillstånd samt flyktingbarn som flyttar till Uppsala med sina familjer.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!