Ny fiskräknare filmar firren

På tisdagen installeras en ny fiskräknare vid Islandsfallet i Fyrisån i Uppsala.

4 april 1916 16:29

Alla fiskar som passerar den nya räknaren blir filmade samtidigt som längden mäts. Den nya utrustningen kommer också att registrera de fiskar som tidigare år passerat fisktrappan och märkts. När de simmar igenom den nya räknaren ger märkningen utslag och fisken registreras.

– På det sättet kan vi se hur många och vilka individer som kommer tillbaka, berättar projektledare Johan Persson vid Upplandsstiftelsen.

De fiskar som filmas ska kunna beskådas på en särskild webbsida men också på en skärm som monteras vid fallet. Ett syfte med räknaren är att underlätta forskningen om aspen, som är Upplands landskapsfisk. Dessutom ger den information om all fisk som vandrar upp i Fyrisån. Experterna hart konstaterat att det finns 15-20 arter bland besökarna, däribland ål, braxen, löja, gädda och abborre.

– Den här kunskapen blir viktig för att kunna bedöma vilken kvalitet Fyrisån har för fisken, säger Maria Gardfjell (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden, som följde arbetet med att installera räknaren under morgonen.

Projektet är ett samarbete mellan Uppsala kommun, Upplandsstiftelsen, Fyrisåns vattenförbund, Länsstyrelsen i Uppsala län, Sveriges lantbruksuniversitet, Artdatabanken samt konstruktören bakom fiskräknaren.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!