Nu ska Kvarngärdet förtätas

Runt 700 lägenheter planeras i nya bostadshus på gårdar och p-platser på Kvarngärdet i Uppsala. Uppsalahem hoppas på byggstart under 2016.

24 september 2014 12:46

På delar av de stora parkeringsplatserna mellan Vattholmavägen och Djäknegatan kan bostadshus med omkring 100 lägenheter få plats, enligt de första bedömningarna. På gårdarna mellan de befintliga sexvåningshusen mot Råbyvägen beräknas ytterligare 400 bostäder kunna byggas. Dessutom kan en tomt med förskola längre norrut få nya bostadshus med omkring 100 lägenheter inklusive en ny förskola. Dagens förskolebyggnad i ett våningsplan rivs, om planerna blir verklighet. Innan grävskoporna kan sättas i marken krävs klartecken från kommunens plan- och byggnadsnämnd.

– I så fall räknar vi med en byggstart under 2016, säger Uppsalahems byggchef Lars-Gunnar Sjöö.

Samtidigt planerar en bostadsrättsförening att bygga ett bostadshus på 5-7 våningar på en del av p-platserna. Där skulle omkring 60 lägenheter rymmas, enligt förslaget. Totalt innebär planerna en utbyggnad med runt 700 nya bostäder i området. Dagens hyresgäster i punkthusen på Djäknegatan kommer att få nya bostadshus utanför knuten samtidigt som gårdarnas storlek minskar, om förslagen blir verklighet. Kvarteret ligger inom ett område som kommunen redan tidigare pekat ut som lämpligt för nya bostäder och förtätning.

Uppsalahem kommer nu att anlita två arkitektbyråer som får ta fram förslag till placering, storlek och utseende på de nya husen och omgivningarna. Samtidigt arbetar kommunen fram ett förslag till detaljplan för kvarteret. Förutom nya hus planeras omläggning och nybyggnad av gator i området.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ola Lindqvist