Nu byts Åhlénsfasaden ut

Nedmonteringen och ombyggnaden av Åhlénshuset har startat i centrala Uppsala. Den välkända betongfasaden sitter kvar till i vår, sedan byts den mot glas.

17 december 2013 16:58

Den som trodde att framkomligheten på Dragarbrunnsgatan, vid parkeringen mot Åhlénshuset, skulle bli problemfri när den senaste gatuavstängningen nyligen försvann tog miste. Nästa storbygge är redan igång och kommer att sätta sin prägel på kvarteret under lång tid. Biltrafik och fotgängare ska kunna passera under hela byggtiden, men får räkna med trängsel när byggtrafik och varuleveranser ska samsas om det trånga utrymmet vid arbetsplatsen.

Stefan Mårtensson, distriktschef vid byggbolaget Arcona som har totalentreprenad på projektet, konstaterar att stora ombyggnader i små stadskärnor ställer krav på fungerande logistik. Det räcker med några lastbilar på kö till bygget för att skapa totalstopp på gatorna i kvarteret:

– Vi är vana vid att jobba i innerstäder där utrymmet är trångt. Vi använder oss bland annat av samfraktning och transportledningssystem som gör så att inte alla leveranser kommer fram samtidigt, berättar han.

Lagom till julhandeln om två år ska nya Åhlénshuset stå färdigt, ombyggt, utökat och med de nya glasfasaderna på plats. De har redan väckt debatt och blivit nästan lika omtalade som dagens riksbekanta tårtpappersfasad från 1960-talet. Den börjar plockas ned i vår och finns sedan bara kvar i ett enda exemplar, i Farsta centrum.

För närvarande pågår arbetet i den del av varuhuset som är närmast p-platsen mot Dragarbrunnsgatan. Här är fasaden klädd med tegel, som nu rivs ned bakom inhägnaderna mot Smedsgränd. En stor del av huskroppen, som innehållit lager och personalutrymmen, kommer senare att rivas helt och hållet och därefter byggas upp på nytt för att anslutas till den ombyggda varuhusdelen mot Forumtorget och Stora Torget.

Varuhuset byggs ut på hela den tidigare last- och parkeringsytan mot Dragarbrunnsgatan. På marken bakom stängslen ligger högar med stålpålar som ska drivas 20-30 meter i marken för att göra bygget stabilt. När den nya husdelen står färdig och inredningen är på plats i början av 2015 byter varuhus och byggnadsarbetare plats - butikerna flyttar in i de om- och nybyggda delarna medan byggjobbet fortsätter i dagens butikslokal.

Minst lika mycket arbete pågår i källarvåningen där en stor del av parkeringsgaraget ska omvandlas till butiksytor. Det innebär bland annat flyttning av ett komplett trapphus och ett ställverk för elförsörjning. Under tiden måste mängder med provisoriska rör, ledningar och andra konstruktioner installeras för att byggnadsarbetet och kommersen i butiken ska fungera. Hela det ny- och ombyggda varuhuset kommer att få fasad av isolerglas med runda hörn.

Åhlénshuset vid Stora Torget i Uppsala invigdes i början av 1960-talet som varuhuset Tempo. Husets hålmönstrade betongfasad ritades av arkitekten Bengt Edlund för den välkända arkitektfirman Backström & Reinius. Den väckte omedelbart debatt och blev utskälld av både allmänhet och arkitektkolleger. Sedan UNT för ett par år sedan rapporterade om nuvarande fastighetsägarens planer på att byta betongen mot en glasfasad har emellertid tårtpappret fått stöd hos många som anser den värd att bevara. På platsen fanns tidigare Lokkska huset (även kallat Scheelehuset), en träbyggnad från tidigt 1700-tal som senare blev apotek där den världsberömde kemisten Carl Wilhelm Scheele arbetade.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!