Möte för matteinspiration

Hallå där...

...Agneta Larsson, matematiklärare på Katedralskolan i Uppsala, som i helgen deltagit i Kleindagarna.

14 juni 2014 12:56

Vad är Kleindagarna?

– Det är Mittag-Lefflerinsitutet som en gång om året arrangerar ett möte mellan matematikforskare och gymnasielärare i matte. Vi är 20 gymnasielärare från olika delar av landet som deltagit. Tanken är att forskarna ska få en insikt i gymnasieskolans pedagogik medan vi lärare får veta mer om forskningen.

Vad hoppas du få ut av Kleindagarna?

– Jag söker nya sätt att undervisa och vi har lärt oss handfasta metoder genom att skapa konkreta undervisningssituationer. Man jobbar enligt en viss modell som syftar till att få eleverna att bli inspirerade. Det hela är riktat mot universitetet för att överbrygga glappet från gymnasiet.

De svenska niondeklassarnas resultat i Pisatesterna har sjunkit. Vad beror det på?

– I praktiken märker inte jag av det. Jag undervisar på flera olika program och eleverna är otroligt duktiga, jag är väldigt imponerad av dem. De genomgår en stark utveckling från högstadiet tills de går ut gymnasiet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Staffan Wolters