Misstänkt upptäckt av cyanid

Vid ett markarbete i Kungsängen har allt arbete avbrutits efter en upptäckt av vad som misstänks vara tunnor med cyanid, uppger P4 Uppland.

24 juni 2015 09:17

Trakten har tidigare varit ett industriområde men är i dag ett bostadsområde med byggprojekt. Enligt en tidigare anställd grävdes cyanidtunnorna ner i området på 1950-talet och ska redan då ha varit i dåligt skick. Det handlar om mellan sex till åtta fat som är dokumenterade av länsstyrelsen.

Företaget som utför markarbetet höll på med uppgrävningar när spår av gamla tunnor upptäcktes. Grävmaskinisten Per Pettersson är upprörd och upplever att det är oansvarigt från kommunens sida, enligt P4 Uppland.

– Jag tycker det känns fördjävligt. Det är otroligt giftigt. Hade vi vetat det från början hade vi självklart använt skyddsutrustning från början, säger Per Pettersson.

Enligt Michael Eriksson, gatu- och parkchef på Uppsala kommun, har dessa dokument inte varit kända för stadsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för beställningen. När informationen om att det eventuellt kunde vara cyanid i tunnorna skickades personal ut för att ta prover. Proverna visade att det inte var cyanid i dessa tunnor.– Vi har inte haft någon information om detta under hela processen, intygar Michael Eriksson.– Nu vet vi att det kanske finns på detta område, och därför har vi nu tillsammans med entreprenören upprättat en reviderad arbetsmiljöplan, som säger hur arbetet ska fortsätta gällande skyddsutrustning och rutiner.Boende i området har ingen anledning att känna oro då det ännu inte finns några tecken på att cyanid ska finnas i området eller påverka byggnader.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!