Minskad förmån för avgående riksdagsledamöter

Lön utan krav på att man kommer i arbete, det är vad som erbjudits avgående riksdagsledamöter. Nu kommer hårdare regler, men de gamla kommer att leva kvar länge.

6 november 2014 11:19

Jobbsök, sabbatsår eller universitetsstudier? Det är frågan för avgående riksdagsledamöter. Inkomstgarantin, som gett möjlighet för riksdagspolitiker att leva länge på ersättning från staten, har inte satt press på att man ska söka sig tillbaka till arbetslivet. Därför ska den gamla förmånen ersättas av hårdare regler, men de kommer bara att gälla riksdagsledamöter som nu tillträtt efter valet i september.

Efter valutgången fick över 50 avgående riksdagsledamöter beslut om att de har rätt till ersättning från den gamla inkomstgarantin. Ett par personer har möjlighet att ta ut garantiersättning till år 2028 då de fyller 65. Det framgår av ett protokoll från riksdagens arvodesnämnd. Men för nytillträdda politiker som går under de nya reglerna blir det i framtiden bara möjligt att få omställningsstöd i två år, med undantag för särskilda prövningar.

59-årige Ismail Kamil (FP) från Uppsala förlorar sin riksdagsplats efter en mandatperiod. Han får genom inkomstgarantin rätt till 47 840 kronor i månaden i ett år. Ismail Kamil har före politiken jobbat som universitetslärare och som konsult inom sjukhusvården. Nu vet han inte vad han ska göra.

– Jag kommer att göra allt för att få ett jobb. Jag har varit på ett par arbetsintervjuer i veckan och jag har redan fått löfte om att börja ett jobb i januari men jag vet inte i vilken omfattning det blir.

Ismail Kamil tycker att det är rimligt att man som omställningsstöd får rätt till 80 procent av riksdagsarvodet under ett år.

– Men jag tycker att den nya ersättningsmodellen är bättre. Man måste söka aktivt efter jobb och alla andra inkomster ska räknas.

Marta Obminska (M) som lämnar riksdagen efter en mandatperiod hade rätt till lika mycket ersättning som Ismail Kamil, men får nu ett nytt jobb som oppositionsråd i Uppsala kommun.

Enligt de gamla reglerna om inkomstgarantin är en riksdagsledamot som suttit i tre mandatperioder, och passerat 50 år, garanterad 80 procent av grundarvodet under första året. Därefter har man rätt till 66 procent, eller cirka 40 000 i månaden, fram till 65-årsdagen. Hela garantibeloppet betalas ut under förutsättning att man inte skaffar sig ett annat jobb. Kristdemokraternas sittande riksdagsledamot från Uppsala, 46-årige Mikael Oscarsson, kommer att ha den möjligheten efter nästa val.

– Det är inget som jag har tänkt på. Jag har inga planer på att gå i pension förrän jag är 75, säger han och skrattar.

Han uttrycker sig kritiskt mot möjligheten att gå i pension vid 50 års ålder.

– Det känns otidsenligt. Jag tycker att det är väldigt bra att man nu ser till att villkoren blir mer som för andra i samhället.

Kommer du att demonstrera mot inkomstgarantin genom att avstå från den?

– Som sagt, jag har överhuvud taget inte någon som helst plan på att gå i förtidspension.

Miljöpartiets riksdagsledamot från Uppsala län, 32-åriga Helena Leander, slutar efter två mandatperioder. Hon får rätt till inkomstgaranti i två år, totalt cirka 750 000 kronor före skatt. Hon kommer att ta ut inkomstgaranti i höst när hon läser vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.

– Jag har ingen examen.

Men man kan väl söka jobb som inte kräver examen?

– Ja, men hela poängen var att bli miljöekonom. Det vore synd att kasta bort de där studieåren för att jag suttit i riksdagen.

Hon avbröt sina studier för åtta år sedan. I höst ska hon fräscha upp sina kunskaper och till våren tänker hon skriva sin D-uppsats.

– Jag har inga planer på att ta ut inkomstgaranti i två år utan att få jobb så fort som möjligt. I höst ska jag läsa sådant som jag inte hade behövt läsa om jag inte avbrutit studierna för att sitta i riksdagen. Det känns moraliskt okej att få inkomstgaranti då.

Varför ska du ha en fördel gentemot andra studenter som har studiestöd?

– Den frågan är fullt berättigad. Det får jag fundera på till våren.

Kommer du att söka studiebidrag också, utöver inkomstgarantin?

– Tok heller! Det känns orimligt.

Fakta Inkomstgaranti blir omställningsstöd

Inkomstgaranti: gäller ledamöter som kom in i riksdagen före valet 2014. En ledamot som slutar före 65 års ålder och haft sitt riksdagsuppdrag under minst tre år har rätt till inkomstgaranti på 80 procent av grundarvodet under ett år. För den som slutar efter sammanlagt sex år eller mer, och uppnått 50 års ålder, kan inkomstgarantin utnyttjas till 65 års ålder. Beloppen efter det första året kan som mest vara 66 procent av grundarvodet.

Ekonomiskt omställningsstöd: är det nya systemet som gäller de ledamöter som väljs in i valet 2014 eller senare. Hur lång tid omställningsstödet kan betalas beror på hur länge ledamoten tjänstgjort, men som längst är förmånstiden två år. För den som tjänstgjort minst åtta år och var 55 år vid avgången kan det ekonomiska omställningsstödet under vissa förutsättningar förlängas.

Källa: Riksdagen.se

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Daniel Jansson