Mindre salt ska rädda cyklarna

Mindre salt men fortsatt hög säkerhet i fokus på Uppsalas cykelvägar i vinter.

12 november 2015 10:45

Uppsala kommun har de två senaste åren använt sig av så kallad sopsaltning på utvalda cykelvägar för att bekämpa halka och öka säkerheten för cyklister under vintern. Metoden har utvärderats till kommande vintersäsong och det visar sig att sopsaltning ger en betydligt högre säkerhet och framkomlighet än traditionell vinterväghållning. Ett problem är dock att slitaget på cyklarna ökar, något som UNT rapporterade om förra vintern.

LÄS MER: "Saltet delar vintercyklisterna"

LÄS MER: "Salt angriper kedjor och drev"

I vinter kommer saltmängden därför minskas men ändå bevara en hög säkerhet, saltet ska spridas ut bättre från maskinerna, det ska sopas mer och saltas mindre samt att snöröjningspersonalen fått fördjupad utbildning. Roger Lindström är drifts- och underhållschef på gatukontoret och han säger att kommunen har fått en fördjupad kunskap och erfarenhet av de senaste två åren.

– Vi hade en säkerhetsmarginal tidigare, men vi ser nu att det finns förbättringspotential i hur vi kan anpassa saltmängden till rådande väderförhållanden. Då kan vi ändå behålla en hög säkerhet på cykelvägarna, säger Roger Lindström.

Varför är sopsaltning bättre än traditionell väghållning?

– Det har med friktionen att göra. Vid plogning kommer vi inte helt åt barmarken utan måste sanda också, men med den variation vi har i temperatur så kan sanden i sig bli ett problem när det fryser till och töar om vartannat.

Vad kan göras för att undvika rostskador på cyklarna?

– Det är samma sak som med bilar, skölja av cykeln regelbundet och smörja in kedjan. För att underlätta detta inrättar vi också en cykelvårdsanläggning i Stadsträdgården där man kan serva sin cykel oftare under vintersäsongen, säger Roger Lindström.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
David Petersson