Mer än hälften vill ha nattöppet

Mer än varannan vill ha nattöppna affärer i Uppsala. Det visar en undersökning bland UNT:s läsare.

14 juli 2015 09:11

Som första Icahandlare i Sverige, gick Fredrik Andersson i början av sommaren ut med att han vill ha öppet dygnet runt. Butiken ligger i studentområdet Rackarberget i Uppsala, vilket Icahandlaren menar gör att efterfrågan på matvaror är stor även under natten.

– Nattöppet skulle skapa nya arbetstillfällen, säger Fredrik Andersson.

Sedan dess har turerna varit många. Han har bemötts av ett nej både från Handelsanställdas förbund och Arbetsmiljöverket. Öppettider regleras i arbetstidslagen och för att få ha öppet mellan midnatt och klockan 05 krävs speciell dispens - något aktörerna inte anser att Folkes Livs har. Undantag ges enbart utifrån vad Arbetsmiljöverket anser bygger på viktiga samhällsintressen eller servicebehov. Frågan har nu blivit så infekterad att den går vidare till förvaltningsdomstolen.

UNT har genomfört en läsarundersökning om attityder gentemot nattöppna affärer. Av de drygt 3000 läsare som svarat, tycker mer än varannan att utvalda butiker i Uppsala borde hålla nattöppet. Framför allt skulle många vilja att matbutiker, apotek och kiosker borde vara öppna under dygnets mörkare timmar. Knappt en fjärdedel svarar att de inte vill att någon affär ska hålla nattöppet.

På frågan: "Skulle du handla på natten om affärer var öppna?" svarar närmare hälften att de ibland skulle handla nattetid. En tredjedel menar att de aldrig skulle handla på natten.

Liknande siffror går att avläsa när det gäller om du själv kan tänka dig att jobba natt. Där har knappt 60 procent av de tillfrågade svarat ja.

I Sverige har flexiblare öppettider i dag blivit en naturlig del av våra konsumtionsvanor. Söndagsöppna butiker finns tillgängliga i en allt större utsträckning och vardagshandelns konsumtionskraft har lett till förlängda öppettider i veckorna. Internets och e-handelns intåg på marknaden har dessutom gjort det möjligt att konsumera närsomhelst under dygnets 24 timmar. I Uppsala finns det i servicebranschen både bensinstationer och obemannade gym som är öppna dygnet runt. Samtidigt innebär förändringen att personal inom detaljhandeln får arbeta under sena kvällar och helger. Vad framtiden kommer utvisa går det bara att spekulera kring, men trenden pekar tydligt mot att nattöppna butiker snart kan vara ett naturligt inslag i det alltmer flexibla samhället.

ida.forsgren@unt.se

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!