Mattsson ny chef för SVA

Jens Mattsson utsågs på torsdagen av regeringen till ny generaldirektör för Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, i Uppsala.

 

 

 

 

 

14 juni 2012 15:48

 Jens Mattsson är 48 år och arbetar vid Karolinska Institutet, där hanär operativ chef och projektansvarig sedan år 2010. Innan dess arbetade Mattsson under ett par decennier på just SVA, där han bland annat var avdelningschef och ingick i myndighetens ledningsgrupp.
Han har även varit  avdelningschef och biträdande prefekt vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.
- Vi får aldrig underskatta djurhälsans roll för vårt eget välbefinnande. Därför vill jag även i framtiden se ett SVA i absolut framkant när det gäller kampen mot såväl smittsamma djursjukdomar och sjukdomar vilka smittar mellan djur och människa, som det överhängande hotet till följd av resistensutvecklingen mot antibiotika. säger Jens Mattsson i ett pressmeddelande.
Jens Mattsson tillträder sin nya tjänst 20 augusti.

 

 

 

 

 

 

 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
unt.se