Massiv ökning av tarmsjukdom

Allt fler insjuknar i den inflammatoriska tarmsjukdomen ulcerös kolit. Bland invånarna i Uppsala län är denna besvärliga, kroniska sjukdom i dag nästan tio gånger vanligare än den var i mitten av 1900-talet. Ökningen har skett i alla åldrar utom bland de allra yngsta.

29 december 2010 06:11

Det framgår av en i vissa avseenden unik studie, som publiceras i det senaste numret av facktidskriften Journal of Crohn’s and Colitis.
– Det är häpnadsväckande att en kronisk sjukdom som denna kan öka så snabbt under bara ett par generationer. Det talar för att någon eller några relativt nytillkomna miljöfaktorer kan utlösa ulcerös kolit, säger docent Anders Rönnblom, överläkare vid Akademiska sjukhusets specialmedicinska klinik.

I studien har forskarna gått igenom uppgifter från två studier om insjuknande i ulcerös kolit i Uppsala län under åren 1945 till 1983 och jämfört dem med motsvarande uppgifter för de allra senaste åren.
Jämförelserna visar att antalet nyupptäckta fall av ulcerös kolit under nästan hela denna period fortlöpande ökat från år till år och i dag är nära tio gånger vanligare än den var i mitten av 1940- och början av 1950-talet.
– Eftersom de båda tidigare studierna var extremt noggrant gjorda är vi övertygade om att det handlar om en verklig ökning av sjukdomen. Den kan alltså inte förklaras av att vi i dag upptäcker fler fall därför att vi blivit bättre på att diagnostisera den, säger Anders Rönnblom.
I siffror innebär ökningen att antalet nyupptäckta fall per 100 000 invånare ökat från 2 per år i mitten av 1940-talet till drygt 19 per år i dag. En uppföljande ännu inte publicerad studie visar att dessa siffror gäller även för andra undersökta landstingsområden som hör till Uppsala.
– Detta skulle innebära att cirka 1 900 personer insjuknar i Sverige varje år. De flesta är i åldern 20 till 30 år vid sjukdomens debut, säger Anders Rönnblom.
Ulcerös kolit är nu vanligare än mer kända kroniska sjukdomar som till exempel typ 1-diabetes eller multipel skleros.

Studien kan inte ge någon förklaring till varför förekomsten av ulcerös kolit mångdubblats sedan mitten av 1940-talet. Men flera tidigare studier har pekat på att ulcerös kolit faktiskt är mindre vanlig bland rökare än bland personer som inte röker – och att risken att insjukna stiger efter ett rökstopp.
– Minskad rökning i samhället kan möjligen ligga bakom en mindre del av ökningen av ulcerös kolit, men andra miljöfaktorer är säkert viktigare. Mitt budskap till rökare är att skyddet de har mot ulcerös kolit inte på långt när uppväger hälsoriskerna med att röka, säger Anders Rönnblom.
Vilka ”andra miljöfaktorer” som orsakar ulcerös kolit är till stor del en gåta.
– En hypotes är att ändrade matvanor med mer av vissa fleromättade fettsyror i kosten lett till att fler fått ulcerös kolit. Ett annat spår, som vi kommer att undersöka, är om vissa miljögifter kan bidra till uppkomsten av ulcerös kolit, säger Anders Rönnblom.

FAKTA

Ulcerös kolit betyder sårig tjocktarmsinflammation. Sjukdomen är kronisk, men går i vågor med omväxlande och oftast besvärsfria perioder följda av återfall med besvärliga och ibland till och med livshotande blodiga diarréer. Under sådana så kallade skov behandlas patienterna med bland annat kortison.
Det finns inget botemedel mot ulcerös kolit. Däremot finns i dag flera sorters förebyggande behandling. De har bidragit till att det numera är ganska ovanligt att tjocktarmen behöver opereras bort.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Spross