Mångmiljonsatsning ska ge bättre vatten

För att få bättre vatten i Uppsala län krävs omfattande insatser skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande. Prislappen väntas landa på 200 miljoner kronor per år.

10 februari 2015 08:59

En kartläggning från Sveriges fem vattenmyndigheter har visat att landets vatten inte mår bra. Det är bland annat miljögifter och övergödning som påverkat både grund- och ytvatten till det negativa. Därför har vattenmyndigheterna tagit fram ett åtgärdsprogram för de närmaste sex åren. På torsdag kommer det att hållas ett samråd i Uppsala kring åtgärdsprogrammet, där kommuner, branschorganisationer, föreningar och privatpersoner kommer kunna vara med och påverka vilka strategier och åtgärder som måste till för att vattenkvaliteten i Norra Östersjöns vattendistrikt, dit Uppsala län tillhör, ska förbättras.

– Vi har haft ett möte med länets kommuner och de är väl uppdaterade. Med mötet hoppas vi nå ut till fler och att få in synpunkter på åtgärdsprogrammet som tagits fram. Intresset är stort, vi har redan hundra anmälda, säger Linnéa Vemhäll, miljötoxikolog på länsstyrelsen i Uppsala.

Man har redan nu formulerat förslag på åtgärder som bland annat innefattar minskande av miljögifter i dricksvatten och ytvatten, förbättring av enskilda avlopp och att kalka jordbruksmark för att minska läckage av fosfor. För att öka kvaliteten på vattnet kommer det krävas betydande satsningar, vilket enligt länsstyrelsen i Uppsala kommer kosta runt 200 miljoner kronor per år.

Bättre vattenkvalitet

EU ställer krav på god vattenkvalitet. Alla länder i Europa arbetar sedan år 2000 med en gemensam vattenpolitik, som styrs av ramdirektivet för vatten. Landets fem vattenmyndigheter har kartlagt alla svenska vatten och tagit fram förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för de närmaste sex åren. Uppsala län tillhör Norra Östersjöns vattendistrikt som bland annat innefattar Stockholm, Nyköping, Örebro och Västerås. Just nu pågår samrådsmöten runtom i Sverige. Fram till sista april kan synpunkter på åtgärdsprogrammet lämnas. I december 2015 fastställs vattenmyndigheternas åtgärdsprogram.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!