Många chansar vid uppkörning

Mer än hälften av alla som kör upp för bil i Uppsala kuggas. Det är en av de sämsta siffrorna i hela landet.  Enligt experter beror det på att Uppsalaborna är dåligt förberedda.

20 juli 2013 12:51

Avancerad stadskörning. Det är vad som står på dagens program för Ontira Janaduang Anderström. Hon är elev vid Vaksala trafikskola i Uppsala tillika en av de cirka 6 000 personer som varje år satsar på att ta körkort i Uppsala.
– Jag har valt att endast lära mig köra via trafikskola därför att jag tror att det är bäst att lära sig rätt från början, det är svårare att rätta till det som är fel i efterhand, säger hon.

Hittills har det hunnit bli 25 lektioner. Uppkörningen är snart här men än så länge har Ontira Janaduang Anderström inte hunnit känna av några nerver, även om hon har hört att det är få i Uppsala som klarar uppkörningen över huvud taget.
– Jag har hört att det är svårt eftersom det är en stor stad med komplicerade trafiksituationer. Jag hoppas att jag kan ta det i första försöket, men min lärare Eseayas får bestämma exakt när det blir, säger hon.

Till och med sista juni i år hade 2 783 personer kört upp för B-körkort, det vill säga personbil, i Uppsala.

Av dessa har 1 478 godkänts vilket motsvarar 46,9 procent. Bara Jakobsberg, Farsta och Södertälje har sämre resultat sett till hela landet. Uppsala har under flera år legat i bottenskiktet.

Trafikläraren Eseyas Yebiyo, som även är trafikskolechef, tror att det beror på flera olika faktorer.
– Jag möter många elever som säger att deras kompis klarade uppkörning på fjärde försöket och att de själva också satsar på att klara det först då i stället för första gången, därför att de vill känna av några gånger hur det känns att köra upp. Det finns även elever som har bokat in ett prov sedan långt i förväg och även om de inte har hunnit klart med sin utbildning till dess så chansar de hellre än avbokar provet, säger han.

Eseyas Yebiyo tror även att många studenter väljer bort körlektioner på grund av ekonomiska skäl och därmed inte får den kunskap som krävs för att få ett körkort i dag. Han är övertygad om att det inte beror på att Uppsalas inspektörer är hårdare än på andra håll i landet.
– Min uppfattning är att de gör rättvisa bedömningar.

Andelen aspirerande bilister som klarar körprovet varierar stort över hela landet. Vad det beror på är en fråga som har gäckat Trafikverket under lång tid och för några år sedan genomfördes därför en likvärdighetsstudie vid Umeå universitet där två inspektörer satt med i bilen vid uppkörningen. Inspektörerna frågades därefter ut av forskare kring sina bedömningar och resultatet visade att inspektörerna var överens i 93 procent av fallen.

I stället är det andra faktorer som gör att så många misslyckas.
– Många som kommer hit har övat för lite och är inte tillräckligt förberedda, säger Jan Einarsson, stf kontorschef vid Trafikverket i Uppsala.

Han säger att många som kör upp i Uppsala nog är medvetna om att de inte är helt färdigutbildade, men att de chansar på att det ska gå vägen.

UNT har pratat med flera inspektörer vid Trafikverket i Uppsala som inte vill bli citerade med namn, men som berättar att det ofta händer att en och samma person kör upp flera gånger under samma dag och misslyckas vid samtliga tillfällen.
– Uppsala har alltid märkt ut sig vad gäller antalet personer som bokar provet privat och det kan också påverka hur siffrorna för antalet godkända ser ut. Det rör sig om kanske 90 procent privatister och tio procent som bokar genom trafikskola. Det behöver inte vara en nackdel att göra det privat, men när en trafikskola bokar prov åt en kund, då bör ju skolan ha färdigutbildat den kunden, säger Jan Einarsson.

Han poängterar även att storleken på Uppsala som stad kan påverka antalet godkända uppkörningar.
– Jämför man med andra städer som har samma trafikintensitet som Uppsala så märker vi inte ut oss på samma sätt. Det går ju inte att komma ifrån att det blir svårare att klara provet ju mer komplex trafiken är. Men där handlar det ju återigen om förberedelse.
– Det krävs en viss överinlärning för att agera självständigt under en uppkörning samt även när man klarat körprovet kunna framföra fordonet på ett trafiksäkert sätt.

KÖRKORT I SIFFROR

100 000 personer tar B-körkort per år. Cirka 26 000 av dem gör det mellan vecka 30 och 36.

800 kronor kostar ett körprov för personbil.

Bäst i landet vad gäller godkända bilkörprov 2012 var Umeå där 75 procent av de som körde upp klarade provet.

Sämst i landet vad gäller godkända bilkörprov 2012 var Farsta där endast 41,2 procent av de som körde upp klarade provet. Trafikskolor har ett krav på sig att minst 65 procent av deras elever ska godkännas vid körprov.

Källa: Trafikverket, Transportstyrelsen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Martina Lindvall