Man med nio alias kan utvisas efter dödshot

Uppsalapolisen har det senaste året fått ägna allt mer tid åt unga män från bland annat Algeriet och Marocko, som kommer till Uppsala och begår brott. I flera fall har rättsväsendet haft svårt att fastställa deras identitet och ålder vilket påverkat straffen i domstol.

13 november 2016 08:05

En man med nio identiteter döms för dödshot mot en krögare i Uppsala. Han riskerar nu utvisning.

En septembernatt i år dök en man från Algeriet upp vid en restaurang i centrala Uppsala tillsammans med en kamrat från Marocko.

Krogägaren såg hur männen angrep en tjej på gatan och när han gick emellan hotade de båda männen att bränna ner restaurangen. Enligt krögaren kastade den ene av männen en stor sten genom rutan. De ska också ha hotat att döda krögaren.

En av gärningsmännen har uppgett nio olika namn och sagt sig vara allt från 19 till 31 år. Han har sökt asyl som ensamkommande barn men fått avslag.

När han greps var han inskriven på ett behandlingshem för ungdomar med sociala problem och hade tidigare dömts för såväl våldsbrott som egendomsbrott.

Låg ålder kan vara förmildrande vid straffmätning och är någon under 21 år måste det finnas särskilda skäl för fängelsestraff.

När kroghändelserna nyligen togs upp i tingsrätten menade åklagaren att mannen är 31 år, men domstolen bedömde att han är 22. Förra veckan dömdes han av tingsrätten till fängelse i fem månader och utvisning från Sverige.

Till saken hör att mannen i april i år hade dömts i ett annat mål vid Uppsala tingsrätt. Han fälldes då för bland annat häleri och fick fyra månaders fängelse samt beslut om utvisning.

Tingsrätten motiverade då utvisningen med att han levde under oordnade förhållanden och på kort tid gjort sig skyldig till flera brott, och domstolen befarade att han skulle fortsätta med kriminalitet. Något hinder för utvisning fanns inte enligt Migrationsverket.

Men i augusti i år togs målet upp i hovrätten och utvisningen stoppades. Hovrätten ansåg att mannen var 19 år. Enligt den åtalades egna uppgifter hade han kommit till Sverige när han bara var 14 år gammal. Därmed omfattas han av en regel som säger att den som anlänt till Sverige innan 15 års ålder och vistats här i minst fem år inte får utvisas under några omständigheter.

Efter domen i hovrätten där utvisningen stoppades har mannen alltså nu i november dömts till utvisning av tingsrätten till följd av krogbråken. Utvisningsdomen från tingrätten kan överklagas och därmed är det oklart om han får stanna i Sverige.

Vi återvänder till restaurangen i Uppsala där den ovan nämnde mannen ska ha hotat krögaren tillsammans med en man från Marocko. Hur gick det då för marockanen?

Även han har gått under olika identiteter och åldrar i Sverige. Han har tidigare dömts för bland annat misshandel, narkotikabrott och stölder vilket lett till att han två gånger dömts till utvisning. Utvisningarna har dock inte kunnat genomföras eftersom Marocko inte släpper in honom.

Marockanen saknar bostad och arbete men har barn med en kvinna i Uppsala. Socialtjänsten har startat en utredning efter uppgifter om att han misshandlat henne. Kvinnan har sagt sig inte ha någon kontakt med mannen och samma uppgifter har mannen lämnat till kriminalvården.

Men under rättegången i Uppsala tingsrätt om händelserna kring restaurangen sa mannen att han lever ihop med kvinnan och barnet. ”Med hänsyn till denna anknytning och till omständigheterna i övrigt” sa tingsrätten nej till åklagarens krav på utvisning, även om domstolen bedömer att risken för fortsatt brottslighet är ”uppenbar”.

Åklagaren hävdade att marockanen är 22 år men domstolen menar att den ålder han själv uppgivit, det vill säga 19 år, är den mest sannolika. Han döms till fängelse i tre månader vilket även innefattar ett stöldbrott.

<p>Fakta Oklar identitet</p>

Stockholmspolisen har beräknat att det finns ett par hundra ungdomar från Marocko och Algeriet som missbrukar droger och begår eller utsätts för brott inom Stockholmsområdet.

Tidigare i år uppgav Uppsalapolisen i UNT att det blivit en ökning av brott utförda av asylsökande ungdomar, främst med marockanskt ursprung, varav vissa åker mellan Stockholm och Uppsala.

Många av ungdomarna har oklar identitet vilket Marocko anför som skäl för att inte ta emot dem.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!