Lönelyftet får lärare att vilja sluta

Dålig stämning och lärare som vill sluta. Det är några av följderna av lärarlönelyftet. Från fackets håll förutsätter man att rektorerna kompenserar de som inte fått något lyft.

23 oktober 2016 08:00

– Många mår fruktansvärt dålig och säger att de inte känner sig välkomna längre på sin arbetsplats. Så känner jag också. Jag vill bara sluta som lärare.

Det säger Johan Forsberg som jobbat som lärare på Tunabergsskolan i Uppsala i sexton år. Han har aldrig varit med om att stämningen där varit så dålig som nu. En personalfest på skolan ställdes precis in på grund av att många känner sig så låga.

Den senaste veckan har Uppsalas lärare fått besked om de anses tillräckligt skickliga för att få ta del av det staliga lärarlönelyftet. Ungefär 40 procent av grundskollärarna har, utvalda av rektorerna, fått en lönehöjning som legat mellan 2 000 och 3 500 kronor. 60 procent har alltså helt blivit utan.

– Det som gör att man blir ännu mer upprörd är att man inte förstår hur rektorerna kan veta vilka som är duktigast. De är ju inte inne i klassrummen, säger Johan Forsberg.

Kontentan, konstaterar han, har blivit att de som för några år sedan blev förstelärare och därmed fick ett påslag på 5 000 kronor och som även nu fick ett lönelyft får en väldigt mycket högre lön än många kolleger.

– Även många som fått lärarlönelyftet tycker att det här är helt åt skogen. En skola bygger på gemensamt arbete och vi lärare har tillsammans ansvar för alla elever. Det är orimligt med så här stora löneskillnader.

– En såhär dålig lönepolicy påverkar indirekt eleverna eftersom det främst är de som drabbas när personalen mår dåligt.

Även från fackligt håll beklagar man konsekvenserna av lönelyftet. Katarina Reineck, ordförande för Lärarnas riksförbund i Uppsala, anser att det hade varit bättre om regeringen gett alla lärare en löneförhöjning. När det nu inte blev så menar hon att Uppsala kommun borde ha gjort en egen satsning för att alla lärare skulle omfattas. Hon hade också önskat att Uppsalas rektorer i högre utsträckning skulle ha prioriterat erfarna lärare som tappat orimligt mycket i löneutvecklingen.

– Nu är det många lärare som inte fått något lyft alls, trots två statliga satsningar. Jag förstår verkligen att många är besvikna.

Katarina Reineck berättar att hon just fått två samtal från upprörda lärare, som inte förstår varför de inte fått del av satsningen. Bägge tänker söka sig bort från sina skolor så snart de kan.

– De är erfarna lärare och ser att unga lärare får höga påslag och att kolleger som gör samma insats har högre lön. Hade dessa lärare satt betyg på samma grunder som de själva är lönesatta hade de blivit anmälda till Skolverket.

Flera rektorer som Katarina Reineck talat med är inte heller nöjda med hur det blivit.

– Många rektorer säger att det här får vi reparera i nästa löneöversyn. Och vi förväntar oss det, att man kompenserar de lärare som nu två gånger blivit utan något lönelyft.

Lärarlönelyftet 1 000 lärare har fått höjd lön

Totalt satsar staten 3 miljarder om året på höjda lärarlöner, vilket ska ge 60 000 lärare högre lön.

Uppsala kommun har fått 50 miljoner kronor att fördela. Cirka 1 000 lärare i Uppsala har fått ett lyft på 2 000-3 500 kronor i månaden.

Det är rektorerna som utifrån olika kriterier fått i uppdrag att välja vilka lärare som på den egna skolan som ska få lönelyftet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Elin Sandow