Livets Ord-revisor varnas

Livets Ords revisor Nils Pehrsson får en varning av Revisorsnämnden. Bland annat har han inte granskat jäv vid beslutet att ge Ulf Ekman och andra ledande personer förmånliga pensioner.

13 oktober 2016 14:30

LÄS MER: Livets Ord ber om ursäkt

LÄS MER: Livets Ord anmäls för oegentligheter

Revisorsnämnden har efter en anmälan valt att granska revisionen av ett räkenskapsår, 2011/2012. Och det är två inslag i revisorns granskning av Livets Ords stiftelse som har lett till kritik.

Den första delen handlar om beslutet att ge förmånliga pensioner till flera ledande företrädare i församlingen. Vid styrelsemötet när pensionsbeslutet fattades var sex av nio ledamöter närvarande. Fem av dessa fick pensioner enligt beslutet. Enligt Revisorsnämnden borde revisorn ha gjort en utredning av jävsfrågan och om styrelsen överhuvudtaget kunde fatta beslutet, vilket inte skedde.

Pensionsavtalet innebar att ledande företrädare för Livets Ord fick mellanskillnaden mellan den ordinarie pensionen och slutlönen utbetald som lön under resten av livet.

Livets Ord har senare tagit avstånd från den här överenskommelsen. Och Jan Blom, ordförande i Stiftelsen Livets Ord, säger att avtalen rivits upp.

LÄS MER: "Ledningen lever i lyx"

LÄS MER: Ulf Ekman till attack mot SVT

Den andra delen som revisorn kritiseras för är bristande kontroll av gåvorna till stiftelsen. Dokumentationen av kontrollen är bristfällig och revisorn borde ha testat de interna kontrollsystemen för gåvohanteringen, enligt Revisorsnämnden.

David Smeds, en medlem i församlingen, har varit orolig över det han uppfattat som brister i den ekonomiska redovisningen.

– Tillsynsmyndigheten på länsstyrelsen borde nu omgående granska Livets Ord. Revisorsnämnden har ju inte haft i uppdrag att granska stiftelsen, utan bara revisorns arbete, säger David Smeds.

Han påpekar också att det kan finnas en ekonomisk beroendeställning mellan en revisor och en klient, och att en revisor som gör en för hård granskning kan bli av med sitt uppdrag.

I det här fallet är Nils Pehrsson revisor för flera bolag i Livets Ord-sfären, bland annat Krokshall, Världen Idag, Livets Ord Förlag och Intelligent Design Media AB.

Nils Pehrsson vill inte alls kommentera Revisorsnämndens granskning och beslut.

Innebär det här att du kommer att förändra granskningen av Livets Ord?

– Det kan man väl räkna ut själv, säger Nils Pehrsson.

Vad innebär det?

– Jag har inga mer kommentarer.

Jan Blom på Livets Ord vill inte säga om Revisorsnämndens kritik kommer att få några konsekvenser för Livets Ord eller om det kommer att innebära att man kommer att byta revisor.

– Vi har inte fattat några beslut om det. Det här handlar om fel som revisorn har gjort i sin granskning. Men vi har god kontroll på våra insamlade pengar, säger Jan Blom

LÄS MER: Så tystades kritiken

LÄS MER: Ulf Ekman får pension

33 revisorer varnades

Revisorsnämnden är statens myndighet för revisorsfrågor. Uppgifterna består i att godkänna och auktorisera revisorer, föra register över revisorer samt utöva tillsyn över revisorer.

Av Sveriges totalt cirka 3 500 revisorer var det under 2015 en som fick en erinran, den mildaste formen av disciplinåtgärd, 33 stycken fick en varning och Revisorsnämnden fattade beslut om 7 upphävanden.

I det här fallet har Revisorsnämnden endast gjort en utredning av revisionen för Livets Ords verksamhetsår 2011/2012. Något beslut om granskning av fler revisioner som Nils Pehrsson gjort, eller av andra räkenskapsår har inte fattats.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Heimer