Längre insatstider i ny larmorganisation

Det tar fem minuter längre tid för ambulanser att nå Knutby vid ett prio 1-larm nu än för ett år sedan. Det visar siffror som landstingsrådet Johan Örjes ( C) tagit fram.

27 april 1916 10:02

Vid onsdagens sammanträde med landstingsfullmäktige fick Örjes svar på en interpellation han ställt till landstingsstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S). Örjes ville vetavad som görs för att insatstiderna för ambulanser ska bli kortare och tillgången till snabb hjälp från ambulans mera jämlik för länets invånare.

Mediantiden för ambulansinsatser har minskat med 57 sekunder efter att landstinget tog över ambulansdirigeringen svarade Bertil Kinnunen (S), vice ordförande i ambulansdirigeringsnämnden. Om SOS alarms dirigeringstid räknas in har totaltiden minskat med 15 sekunder.

Men Johan Örjes har tagit fram insatstiderna för tolv orter runt om i länet 2015 och 2016. Då visar det sig att hela åtta av de tolv har längre insatstider 2016 än året innan. Bara Harbo, Knivsta, Östervåla och Skokloster kan visa kortare insatstider vid prio 1-larm.

– Väntetiden är mer än 34 minuter i Knutby och mer än 31 minuter i Hållnästrakten. För att få ned insatstiderna där krävs en ny ambulansstation i utkanten av Uppsala, menar Johan Örjes.

Bertil Kinnunen hänvisar i sitt interpellationssvar till att över 60 procent av medborgarna nås av ambulans inom tio minuter och över 91 procent inom 20 minuters körtid. I flera av de orter där insatstiden mätts finns också deltidsbrandstyrkor och brandvärn med enheter som kan skickas ut vid IVPA –larm (I väntan på ambulans), och ett försök med placering av en ambulans i Knivsta under dagtid kommer att permanentas under vardagar från september 2016.

Akademiska sjukhuset har tagit initiativ till en översyn av ambulansorganisation och placering av ambulansstationer, och en sådan kommer att ske, skriver Bertil Kinnunen i sitt svar.

<p>Fakta Insatstider minuter för ambulans 2015/2016</p>

Knutby 29,48 34,34

Hållnäs 29,54 31,11

Almunge 26,16 28,44

Lövstabruk 27,19 28,29

Österbybruk 26,23 26,4

Östervåla 23,05 22,49

Vattholma 21,39 21,57

Skokloster 24,36 21,35

Fjärdhundra 19,53 21

Knivsta 20,05 20

Harbo 24,17 16,49

Uppsala 8,25 10,03

Tider enligt uppgifter redovisade av Johan Örjes.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!