Landstinget nekar till anklagelser

Landstinget nekar anklagelserna om att ha brutit mot sjukvårdssekretessen när serien Sjukhuset spelades in.

30 maj 2012 08:57

Tre anhöriga har stämt Uppsala läns landsting vid Uppsala tingsrätt med krav på 125 000 kronor vardera i skadestånd för inspelningen med stöd av stiftelsen Centrum för rättvisa. De anser att Akademiska sjukhuset brutit mot sjukvårdssekretessen när deras svårt cancersjuke far filmades av produktionsbolaget Titan Telvision ab som gjorde serien Sjukhuset för tv3 i slutet av 2007. De hävdar att varken fadern eller de, som anhöriga, godkänt inspelningen.

Landstinget tillbakavisar anklagelserna. I ett svar på stämningsansökan skriver landstingets advokat att inget sekretessbrott begåtts eftersom en person som lämnar sitt samtycke till att vara med i en tv-inspelning själv förfogar över sekretessen, och det anser landstinget att den cancersjuka mannen gjort.
Enligt landstinget var det rutin att fråga först och filma sen. Det gör att ”det kan hållas för visst” att fadern sagt ja. Han har dessutom när som helst kunnat sätta stopp för inspelningen, och han hade nio dagars ångerrätt.

Sebastian Scheiman, jurist vid Centrum för rättvisa, anser dock inte att det funnits något samtycke.
– Det ska i så fall vara skriftligt. Det står i landstingets avtal med TV3 och Titan. Även justitieombudsmannen, JO, anser att ett samtycke ska vara skriftligt. Om landstinget säger att det finns ett samtycke så måste de visa det, säger han.
Även om det skulle finnas ett skriftligt samtycke ifrågasätter Sebastian Scheiman om det är giltigt. Fadern var mycket sjuk vid tillfället och avled bara två dagar efter inspelningen. Ett samtycke ska ingås med personer som har en klar uppfattning om vad en tv-inspelning kan få för konsekvenser för honom eller henne och kunna ta ställning till det - Sebastian Scheiman ifrågasätter om fadern var i ett sådant tillstånd.
– Hans anhöriga är säkra på att han aldrig skulle sagt ja, säger han.

När TV3 sände serien visste inte de anhöriga att fadern var med. Fast hans ansikte inte visades i bild kände de igen hans röst, hans händer och kläder. Han hade andnöd och var mycket illa däran. Personalen berättade om sjukdomen och att han inte skulle klara sig. Familjen chockades och kände sig kränkta av bilderna som också visades på internet. Grannar och anhöriga trodde att familjen sagt ja till publicering.

Landstigets advokat är tveksam till om en kränkning skett. Den är i så fall inte grov och av sådan art att skadestånd ska betalas ut.
För Centrum för rättsvisa är fallet principiellt viktigt.
– Som patient måste man kunna lita på att inte bli uthängd i medierna om man är sjuk och söker vård akut, säger Sebastian Scheiman.

 

 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Lindström