Läkarbrist hot mot vården i länet

Inspektionen för vård- och omsorg, IVO, kräver åtgärder för att råda bot på läkarbristen i Uppsala läns landsting.

12 maj 1916 15:59

Det handlar om primärvården, där IVO synat verksamheten. Nu vill myndigheten veta hur landstinget i Uppsala ska stärka bemanningen på både kort och lång sikt. De många vakanserna på länets vårdcentraler riskerar att hota patientsäkerheten.

Läkarbristen riskerar också att fördröja diagnoser, bland annat för att man missar att följa upp remisser och provsvar, konstaterar IVO i sin kritik. Att ständigt träffa olika tillfälliga läkare påverkar också kontinuiteten negativt.

Landstinget måste också se till att tillfälligt anställd personal har rätt kompetens. IVO vill även säkerställa att landstinget förstår vikten av att anmäla om det uppstår fara för patientsäkerheten. I flera fall har vårdcentralerna anställt vårdpersonal som visserligen varit legitimerad men där man upptäckt efterhand att den anställde inte fungerat i sin roll. Vårdcentralen har då gett läkaren i fråga sparken, men inte förstått att saken även måste anmälas till IVO. Där vill myndigheten se förbättringar.

Samtliga vårdcentraler som IVO besökte hade brist på läkare. En av vårdcentralerna bemannade en filial med en hyrläkare med

långtidskontrakt. Två vårdcentraler hade timanställda läkare. I något fall saknades distriktssköterskor och vårdcentralen larmade om en framtida sårbarhet beträffande sjuksköterskebemanningen.

IVO vill ha svar på vilka åtgärder landstinget tänker vidta senast 31 augusti i år.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Catrin Pihl