Lägst självmordstal i hela landet

Uppsala län har lägst självmordstal i hela landet, vilket förklaras av en stor minskning av antalet självmord det senaste året.

31 augusti 2015 10:52

– De rekordlåga siffrorna för 2014 är väldigt glädjande, säger Maria Holstad Högberg, som är överläkare och sektionschef för akut- och konsultpsykiatri vid Akademiska sjukhuset, i ett pressmeddelande.

Mellan åren 2013 och 2014 sjönk självmordstalen med hela 66 procent, något som Maria Holstad Högberg tror kan ha att göra med ett förbättrat samarbete mellan psykiatrin och övriga kliniker på Akademiska sjukhuset, samt med primärvården ute i länet. Störst minskning har setts i gruppen män i åldern 25-64 år.

– Bra uppföljning av patienterna, till exempel i övergången från sluten- till öppenvård, har visat sig vara en viktig framgångsfaktor i det förebyggande arbetet.

Suicidtalen i Uppsala län i åldersgruppen 0-65 är 6,89 per 100 000 invånare, medan riksgenomsnittet ligger på 11,84. Fotios Papadopoulos, överläkare och docent i psykiatri, menar att antalet självmord i Uppsala län generellt är lågt och att man därför bör vara försiktig i tolkningen av statistiken, samt att det är viktigt att följa upp siffrorna under kommande år. Han menar att åtgärder för minskad arbetslöshet, ensamhet och alkoholkonsumtion är viktiga för att ytterligare få ner antalet självmord.

– Vi ska komma ihåg att långt ifrån alla som tar sitt liv har haft kontakt med psykiatrin. Däremot har de allra flesta haft kontakt med primärvården året innan. Detta betyder att primärvården har en avgörande roll för att fånga upp personer som inte mår psykiskt bra och erbjuda diagnostik och behandling, säger Fotios Papadopoulos i ett pressmeddelande.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!