"Låga DDT-halter i Stadsträdgården"

Marken i Stadsträdgården i Uppsala innehåller låga halter av bekämpningsmedlet DDT som inte anses hälsofarliga.

12 augusti 2014 12:52

Det visar de provtagningar som kommunen låtit utföra. I flera decennier under 1900-talet pågick yrkesodling i trädgården där bekämpningsmedel användes. Länsstyrelsen har i en riksomfattande inventering av handelsträdgårdar pekat ut Stadsträdgården som tänkbar förorenad mark. Det enda bekämpningsmedel som nu hittats är DDT. Enligt analysen förekommer det i låga halter i närheten av dagens parkdepå. Samtidigt finns viss osäkerhet om halter och omfattning som motiverar ytterligare granskning, enligt konsulten bakom undersökningen. I området finns bland annat grundvattenkällor som förser Uppsala med dricksvatten.

– Vi känner ingen oro för vattnet, men ska nu ta en diskussion med miljökontoret för att se över om det finns behov av kompletterande undersökningar, säger stadsträdgårdsmästare Ingemar Carlsson vid Uppsala kommun.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ola Lindqvist