Kyrkogård lyses upp

Uppsalas gamla kyrkogård kommer att ljussättas nattetid.  Ljussättningen invigs på kulturnatten.

10 september 2010 11:45

Kyrkogårdens gångstråk används av många men är i dag nästan helt mörklagda på kvällen. Syftet med ljussättningen är skapa större säkerhet och trivsel och samtidigt lyfta fram kyrkogårdens olika kvalitéer. De mer privata delarna ska dock fortfarande vara mörklagda. Ljusdesignern Florence Hermansson har arbetat med ljussättningen under ett halvård på uppdrag av svenska kyrkan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
unt.se