Kritik mot Lemnes dubbla uppdrag

Universitet Ordförande för Uppsala universitets styrelse – och vd för Svenskt Näringsliv. Om två månader innehar Carola Lemne båda tjänsterna. Två helt oförenliga roller, menar flera professorer.

7 mars 2014 10:50

Den 1 maj 2013 tog Carola Lemne över ordförandeklubban i Uppsala universitets styrelse, konsistoriet. Om två månader, den 12 maj, blir hon också vd för Svenskt Näringsliv, en tjänst hon tackade ja till nu i december.

Därmed uppstår snart en situation som är klart problematisk, menar kritiker på Uppsala universitet som UNT pratat med.
– Svenskt Näringsliv är ju en intresseorganisation för företag och arbetsgivare. Jag ser det som svårförenligt att vara vd för ett sådant starkt särintresse med att vara ordförande i en universitetsstyrelse. I vissa lägen kan det ju uppstå motsättningar mellan olika uppdrag, säger Li Bennich-Björkman som är skytteansk professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet.
Även om Carola Lemne själv klarar att särskilja sina båda roller är problemet inte löst, enligt Li Bennich-Björkman.
– Det finns ju alltid en risk att hon misstänks för att som ordförande i universitetsstyrelsen egentligen agera utifrån Svenskt Näringslivs intresse. Den risken vill man såklart undvika.

Att Carola Lemne skulle kunna särskilja sina bägge uppdrag är i princip omöjligt. Det menar Alexandra Waluszewski som är professor i företagsekonomi på Uppsala universitet. Hon säger att hon ser saken strikt utifrån sitt eget forskningsområde.
– Är du ordförande för Svenskt Näringsliv ska du i varje samhällsfråga agera utifrån företagens perspektiv. Är du ordförande i universitetsstyrelsen är det Uppsala universitets intressen och inte minst universitets oberoende från olika påtryckargrupper du ska försvara. Carola Lemne blir en viktig aktör inom två helt motstridiga områden, vilket framstår som omdömeslöst, säger hon.

Svenskt Näringsliv är själv en aktör inom högskolefrågor och har kommit med flera rapporter och utspel i ämnet. Ett av de mest kritiserade förslagen var ett 2011 om att studenter inom konst och humaniora borde få lägre studiemedel eftersom de har svårare att få jobb.
– Svenskt Näringsliv har utmärkt sig genom sina udda åsikter om vad som är värdefull forskning för företag och de agerar också för att påverka forskningen i den riktningen, säger Alexandra Waluszewski.
En annan aspekt hon lyfter fram är tid: hur Carola Lemne ska hinna med två så stora uppdrag.
– Uppsala universitet behöver en ordförande som har en hjärtefråga, inte två eller flera.

Sharon Rider, professor i filosofi vid Uppsala universitet, efterlyser en offentlig diskussion på universitetet innan Carola Lemne tillträder.
– Vi bör åtminstone få till någon slags hearing där hon får svara på frågor kring detta. Det diskuterades en hel del på sociala medier när hon utsågs till vd, men ingen gjorde något offentligt uttalande så vitt jag vet. Kanske väntade man på att hon själv skulle meddela att hon avgår som ordförande, säger Sharon Rider.
Själv har hon mycket svårt att förstå hur Carola Lemne skulle kunna sitta kvar.

– Genom att bli vd för Svenskt Näringsliv har hon i princip tagit parti för ett särintresse som kommit med flera väldigt dåligt underbyggda förslag som rör forskning och utbildning. Det är ett uppenbart jävförhållande och jag tycker det är märkligt att hon inte har avkrävts någon förklaring på hur hon tänker hantera de intressekonflikter som kan förväntas uppstå.
Liksom Li Bennich-Björkman och Alexandra Waluszewski betonar Sharon Rider att det inte handlar om något misstroende mot Carola Lemne som person, som alla tre uppfattar som kompetent, utan om att universitetsstyrelsens ordförande kommer att vara en av de största makthavarna i det svenska näringslivet. Eftersom det är regeringen som utser universitetsstyrelsens ordförande är det bara regeringen som kan avsätta densamme.
– Det handlar om en lojalitetskonflikt och en omdömesfråga och jag utgår från att man i Utbildningsdepartementet funderar över detta. Det är upp till dem att agera, inte Carola Lemne själv egentligen, säger Li Bennich-Björkman.

Men Utbildningsdepartementet ser inga problem med situationen. Statssekreterare Peter Honeth meddelar, via sina pressekreterare i mejl, att "Det är bra att universitet och högskola rekryterar ordförande med bred kompetens och från olika sektorer i samhället." När UNT ber att få prata med Peter Honeth för att kunna ställa en rad följdfrågor, bland annat vad man anser om att kritiker förutsätter att Utbildningsdepartementet funderar över frågan, får vi exakt samma mening till svar. Även denna gång via mejl.

Fakta
  • Regeringen utser ordförande och vice ordförande samt flera ledamöter i universitetsstyrelsen. Det är bara regeringen som kan avsätta dessa.
  • En valberedning bestående av landshövdingen, f d rektorn och en studentrepresentant föreslog Carola Lemne till posten som ordförande efter Hans Dalborg. Hon tillträdde 1 maj 2013 och förordnandet sträcker sig till 30 april 2016.
  • Carola Lemne blir den 12 maj vd för Svenskt Näringsliv, en intresseorganisation som företräder cirka 60 000 svenska företag.
  • Carola Lemne är utbildad läkare och medicine doktor. Hon är i dag vd för Praktikertjänst, Sveriges största koncern inom privat tandvård och hälso- och sjukvård, en tjänst hon lämnar i maj. Hon är också styrelseledamot i bl a Svenskt Näringsliv och Investor.
  • Carola Lemne var i egenskap av universitetsstyrelsens ordförande en av huvudpersonerna när en rad tunga universitetsnamn för en månad sedan krävde rektor Eva Åkessons avgång.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!