Kommunen ska erbjuda alla heltid

Alla kommunanställda i Uppsala kommun som jobbar deltid kommer att erbjudas heltid. Redan nästa vecka ska intresset börja kartläggas.

15 augusti 1916 10:02

Totalt 2700 personer berörs. Först ut är de 1400 deltidsanställda som arbetar inom vård och omsorg. Deras tjänster kommer att omvandlas till heltid från och med årsskiftet.

– De som inte vill jobba heltid kommer att kunna ansöka om tjänstledighet och fortsätta arbeta deltid som förr. Men det kommer att bli ett aktivt val. Vi gör det här bland annat för att förbättra jämställdheten, öka kvalitén och bli en bättre arbetsgivare. De flesta som jobbar deltid är kvinnor, säger kommunalrådet Marlene Burwick (S).

De som acceptera sin heltidsanställning kan dock delvis komma att behöva arbeta med nya uppgifter eller en del av sin arbetstid på en annan arbetsplats.

– Vi kommer att inrätta kombinationstjänster. Det innebär att en person kanske kommer att städa hos äldre en del av arbetstiden och på våra gator och torg på resten, säger kommunalrådet Maria Gardfjell (MP).

Redan i dag arbetar vissa personer som måltidsbiträden, med städning och som rastvakt. En deltidsarbetande lärare kan komma att jobba en del med administration inom skolan eller inom en personalpool.

Vid halvårsskiftet 2018 ska alla deltidsanställda som vill kunna jobba heltid.

Omkring 180 miljoner kronor om året skulle reformen kosta om alla skulle tacka ja till heltid. Det ska dock vägas upp av att behovet av bland annat vikarier och extrapersonal och kostnader som är förenat med det beräknas minska med 250 miljoner - om alla skulle tacka ja.

– Förhoppningen är att det blir ett nollsummespel, säger Maria Gardfjell.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Lindström