Kommunen planerar för år 2050

En ny plan för Uppsalas utveckling fram till år 2050 ska tas fram. Nu uppmanas Uppsalaborna ge sina visioner om stadens framtid.

3 mars 2015 11:00

Översiktsplanen "ska visa den långsiktiga inriktningen för bebyggelse, trafik och grönområden fram till år 2050". Kommunen är nu mån att få veta hur invånarna själva vill att staden ska utvecklas.

– Översiktsplanen innebär att alla vi som bor och verkar här har en gemensam kompass för en hållbar och attraktiv kommun som väcker stolthet, säger kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S) i ett pressmeddelande.

– Det är jätteviktigt att få del av kommuninvånarnas synpunkter om stadens och landsbygdens utveckling, säger Marta Obminska (M), kommunalråd.

En enkät har lagts utbygg.uppsala.se och den kan även hämtas i pappersform på kommuninformation på Stationsgatan 12 intill Uppsala resecentrum.

I höst ska det hållas ett samråd som en del i uppdateringen av översiktsplanen där invånarnas förslag tas upp.

– Det har redan varit 98 personer som har svarat på bara en dag. Nu vill vi har in ännu fler – och gärna från unga, säger Katarina Fehler, som är strategisk planerare på Uppsala kommun.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Fredrik Nygren