Kommunen överger prispressen i äldreomsorgen

Problemen kring vårdföretaget Kosmo har bidragit till att en ny modell för äldreomsorgen införs i Uppsala. Enligt kommunalrådet Ebba Busch Thor (KD) ska det ge mer pengar till äldrevården.

14 augusti 2014 08:39

Igår berättade UNT om den kritik om låg bemanning och brister i omvårdnaden som under åren riktats mot vårdbolaget Kosmo som driver fem äldreboenden i Uppsala.

Äldrenämndens ordförande Ebba Busch Thor (KD) säger att kommunen för två år sedan var ytterst nära att häva avtalen med Kosmo eftersom bristerna var så omfattande.

– Vi hade en avvecklingsplan för Kosmo och hade fått grönt ljus från juristerna att bryta avtalen. Det är en av de mest drastiska åtgärder vi planerat för ett vårdbolag i Uppsala.

Men sedan Kosmo lovat att utöka bemanningen avskrevs det hela.

Kosmo etablerades i Uppsala 2009 efter att ha vunnit upphandlingar där man begärde lägre ersättning än sina konkurrenter. Bemanningen inom Kosmos enheter blev sedan den lägsta bland Uppsalas alla äldreboenden.

Enligt Ebba Busch Thor har problemen vid Kosmo varit en bidragande orsak till att äldrenämnden håller på att överge upphandlingar i konkurrens där anbudsgivarna slåss om att ta hand om de äldre för så lite pengar som möjligt.

Istället övergår man till en modell där utförarna erbjuds ett fast pris.

Hon utlovar att det fasta priset ska hamna en bra bit över den prisnivå som nåtts vid de tidigare konkurrensupphandlingarna.

I den hittillsvarande modellen får utförarna i snitt 1 510 kronor per dygn för att sköta om en person på en demensavdelning.

I den nya modellen med fast pris höjs ersättningen till 1 900 kronor per dygn, en ökning med 26 procent.

Så ser det åtminstone ut på papperet. Siffrorna är dock inte helt jämförbara på grund av teknikaliteter kring lokalkostnaderna.

Frånsett det utlovar Ebba Busch Thor att det de facto blir en rejäl höjning till dem som svarar för Uppsalas äldreboenden.

– Det kommer att bli mer fokus på kvalitetssatsningar och det finns bättre möjligheter till högre personaltäthet, menar hon.

Den nya modellen baseras på lagen om valfrihetssystem, kallad lov, något även Socialdemokraterna i Uppsala stöder i det aktuella fallet.

– Vi reserverade oss när de borgerliga i Uppsala för några år sedan införde upphandlingar där lägsta pris skulle gälla. Vi tror att det blir bättre kontinuitet med den nya modellen med lov eftersom man i annat fall måste göra upphandlingar och ibland byta vårdgivare när kontrakten går ut, säger Caroline Andersson (S), andre vice ordförande i äldrenämnden.

Lag om valfrihetssystem, kallad lov, innebär att de utförare som godkänts av ansvarig myndighet har rätt att starta verksamhet. En vårdtagare inom exempelvis äldreomsorgen väljer själv vilket vårdboende han eller hon vill bo på. En äldrepeng följer vårdtagaren och betalas ut till det boende där personen valt att flytta in.

Igår berättade UNT att Uppsala kommun återigen granskar vårdföretaget Kosmo efter anmälningar om allvarliga incidenter vid äldreboendet Västergården i Svartbäcken. Kosmo har flera gånger fått hård kritik av äldrenämnden för bland annat låg bemanning. 2010 var vårdbristerna så stora att Kosmo tvingades betala en miljon kronor i skadestånd. I Uppsala driver Kosmo äldreboendena Linné, Ferlin, Västergården, Bernadotte och Karl-Johansgården.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Staffan Wolters