Kommunalråd byter plats

Alliansen har valt nya ledamöter till kommunens nämnder och styrelser. Några av kommunalråden byter plats.

15 december 2014 07:50

- Vi har ett nytt lag som förbereder sig inför 2018. Det känns roligt, det är en bra blandning av yngre och äldre. Det är ett lag som kommer att kunna föra en bra och konstruktiv oppositionspolitik, säger kommunalrådet Fredrik Ahlstedt (M).

Några omflyttningar sker i nämderna. Stefan Hannah (C) blir till exempel andre vice ordförande i äldrennämnden,  Ebba Busch Thor (KD) blir andra vice ordförande i styrelsen för vård och omsorg, Marta Obminska (M) tar som nytt  kommunalråd plats i utbildningsnämnden som andra vice ordförande och Mohamad Hassan (FP) lämnar utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och blir andre vice ordförande i socialnämnden.

De här ska leda alliansens oppositionsarbetet i Uppsala:

Kommunstyrelsen
Fredrik Ahlstedt (M), andre vice ordförande

Utbildningsnämnden
Marta Obminska (M), andre vice ordförande

Arbetsmarknadsnämnden
Benny Lindholm (FP), andre vice ordförande

Plan- och byggnadsnämnden
Therez  Olsson (M), andre vice ordförande

 Äldrenämnden
Stefan Hanna (C), andre vice ordförande

Socialnämnden
Mohamad Hassan (FP), andre vice ordförande

Omsorgsnämnden
Angelique Prinz Blix (FP), andre vice ordförande

Idrotts- och fritidsnämnden
Markus Lagerquist (M), andre vice ordförande

Gatu- och samhällsmiljönämnden
Mia Nordström (C), andre vice ordförande

Kulturnämnden
Eva Edwardsson (FP), andre vice ordförande

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Malin Sjöberg Högrell (FP), andre vice ordförande

Namngivningsnämnden
Anna-Karin Westerlund (M), vice ordförande

Valnämnden
Jan Öman (M), vice ordförande

Räddningsnämnden
Jan Ulmander (C), vice ordförande

Överförmyndarnämnden
Kajsa Öhlmér (C), ledamot

Styrelsen för vård och omsorg
Ebba Busch Thor (KD), andre vice ordförande

Styrelsen för teknik och service
Urban Wästljung (FP), andre vice ordförande

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
unt.se