KLART: Fällande domar för nazister

Medlemmarna av nazistiska SMR som misshandlade en Uppsalabo på gågatan i Uppsala fälls även av hovrätten. Båda två hade överklagat tingsrättens fällande dom.

5 februari 1916 10:26

Tre medlemmar av Svenska motståndsrörelsen (SMR) dömdes av Uppsala tingsrätt för misshandeln. Två av dem, Oscar Bergström och Mattias Glad, överklagade till hovrätten och krävde att frias. Båda fälls nu av Svea hovrätt för misshandeln. Domen meddelades på fredagen. Hovrätten skärper straffet för Mattias Glad, som döms till två månaders fängelse. Han har tidigare dömts för kravallerna i Kärrtorp 2013 till fyra månaders fängelse, men inte överklagat den domen.

Oscar Bergström fälldes även för att ha deltagit i kravallerna i Kärrtorp, men överklagade till hovrätten. Precis som tingsrätten anser hovrätten att han gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp och våldsamt upplopp. Han får nu ett gemensamt straff för både Kärrtorpsupploppet och misshandeln i Uppsala på sex månaders fängelse. I Uppsala tingsrätt dömdes båda till villkorlig dom och samhällstjänst för misshandeln i Uppsala.

Hovrätten höjer också det skadestånd som de båda SMR-medlemmarna tillsammans ska betala till offret, från 10 000 kronor till 15 000 kronor.

Vice chefsåklagare Magnus Berggren välkomnar fredagens dom som sannolikt blir sista ordet i fallet:

– Den är helt riktig utifrån bevisningen. Jag kan inte tänka mig att Högsta domstolen skulle ta upp fallet eftersom det enbart handlar om bevisvärdering, säger han.

Enligt hovrätten är både offrets och ett vittnes berättelser och utpekanden trovärdiga. Vittnet berättade i domstolen att han sett båda de åtalade männen hacka med fanornas skaft mot offret.

De åtalades försvarare har pekat på att berättelserna blev mer detaljerade från de första polisförhören till förhandlingen i tingsrätten. Enligt försvaret försvagas därmed vittnesmålens trovärdighet. Men hovrätten anser att det finns förklaringar till att berättelserna utvecklats efter hand, främst därför att både offret och vittnet var skakade efter händelsen. Hovrätten stöder sig, liksom tidigare tingsrätten, även på de bilder som togs på platsen, bland annat ett foto som visar Mattias Glad med ett fanskaft i stötposition i tumultet.

Svea hovrätt anser att straffvärdet för misshandeln är högre än i tingsrättens dom. För båda är straffvärdet närmare sex månaders fängelse, enligt hovrätten. Männens relativt unga ålder vid händelsen gör att straffet sänks, men domstolen tar också hänsyn till att båda nu dömts för upploppet i Kärrtorp som skedde bara några månader efter attacken i Uppsala. Enligt domstolen finns därför inte längre förutsättningar för att döma männen till villkorlig dom. Slutsatsen blir att båda döms till fängelse. Hovrätten var enig i sin dom.

Misshandeln av Uppsalabon Anders Henriksson inträffade på gågatan vid Celsiustorget i centrala Uppsala en dag i augusti 2013. Uniformerade medlemmar av SMR delade ut flygblad på platsen när Anders Henriksson passerade och ifrågasatte deras budskap. Efter ett snabbt meningsutbyte omringades han av SMR-medlemmar som trängde in honom i en butiksentré, där han blev sparkad och slagen med skaften på SMR-aktivisternas fanor.

Angreppet var över på några sekunder. Två poliser som bevakat SMR-aktionen var maktlösa mot aktivisterna, som efteråt ställde upp på led och marscherade från platsen. Anders Henriksson blödde kraftigt ur fyra djupa jack i huvudet. Han fick hjärnskakning och måste sys på Akademiska sjukhuset.

En polisutredning drogs igång, men lades ned efter ett halvår med motiveringen att gärningsmännen inte kunde identifieras på de mobilbilder och filmer som tagits av vittnen. UNT:s reporter Gusten Holm granskade på egen hand materialet och visade att det var fullt möjligt att identifiera de misstänkta. I ett UNT-reportage 16 mars 2014 presenterades resultatet av hans granskning. Dagen efter återupptogs den tidigare polisledda förundersökningen som övertogs av åklagare. Enligt åklagaren var polisens utredning inte tilläckligt grundlig.

I januari 2015 åtalades tre SMR-medlemmar – Theodor Nordenadler, Oscar Bergström och Mattias Glad – för misshandeln i Uppsala. Ett bombhot riktades mot Uppsala tingsrätt när rättegången skulle starta, men efter säkerhetskontroll kunde förhandlingen genomföras som planerat.

Alla åtalade nekade till brott men ville i övrigt inte lämna några närmare uppgifter om händelsen. Nordenadler dömdes till tre månaders fängelse, medan de två yngre männen, som var 18 respektive 19 år vid attacken, fick villkorlig dom med samhällstjänst. Båda två överklagade till hovrätten och krävde att bli friade medan den tredje valde att inte gå vidare till hovrätten. Även åklagaren överklagade till hovrätten och krävde skärpta straff.

Hovrättens förhandling hölls under tre rättegångsdagar i januari i år. Av säkerhetsskäl hölls rättegången i säkerhetssalen vid Södertörns tingsrätt.

Alla de tre SMR-medlemmar som åtalades för misshandeln i Uppsala deltog också vid de uppmärksammade kravallerna i Stockholmsförorten Kärrtorp i december 2013. En av dem överklagade tingsrättens dom tillsammans med flera andra SMR-medlemmar.

UNT:s granskning av bevismaterialet från gågatan i Uppsala fick föreningen Grävande journalisters Guldspade 2015 , med motiveringen "För att med stort tålamod och envishet ha gjort polisens jobb och för att ha vidgat bilden av förövarna."

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!