Kemikaliemix kan orsaka cancer

En mix av ett stort antal vanliga, var för sig ofarliga miljökemikalier, kan tillsammans ge upphov till cancer.

22 juni 2015 14:55

Det slutsatsen drar forskarna bakom det internationella så kallade Halifax-projektet i en slutrapport, som publiceras som ett specialnummer av vetenskapstidskriften Carcinogenesis.

– Detta är första gången en holistisk syn på miljöbetingad tumöruppkomst presenteras. Den bör på kort sikt leda till att kraven för att introducera nya kemikalier skärps. På längre sikt behövs en genomgripande förändring av vårt nuvarande kemikaliesamhälle, däribland en global övergång till giftfri, ekologisk odling, säger professor Wilhelm Engström vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.

Halifax-projektet omfattar 174 forskare från universitet och forskningsinstitut i 28 länder. Wilhelm Engström har lett en av 13 arbetsgrupper inom projektet, som har utvärderat miljökemikalier som redan i låg dos kan vara potentiellt cancerframkallande genom att upphäva cellers tillväxtkontroll.

– En av projektets huvudslutsatser är att det finns ett stort antal miljökemikalier som kan bidra till uppkomsten av cancer, trots att de inte fångats upp med gängse testmetoder för om ämnen är cancerframkallande. Det beror på att gängse metoder testar kemikalier var för sig i stället för den mix av låga doser av ett stort antal olika kemikalier som vi alla i praktiken utsätts för i vardagen, säger Wilhelm Engström.

Av många tusen kemikalier i vår vardagsmiljö valde forskarna ut 85 för en närmare granskning. Ingen av dessa kemikalier klassas i dag som cancerframkallande, men enligt forskarnas analys kan 50 av dem ändå vara det redan i de låga doser som vi oftast möter dem i vår närmiljö.

– Var för sig behöver dessa kemikalier inte vara skadliga, men den totala effekten av själva blandningen av flera kemikalier som vi i praktiken utsätts för kan ha tillräckligt stor påverkan för leda till tumöruppkomst, säger Wilhelm Engström.

Vanliga råd för att minska risken för cancer är att inte röka, vara fysiskt aktiv och undvika övervikt och fetma. Men kan individen själv göra något för att undvika den mix av vardagskemikalier, som enliga Halifax-rapporten kan ge upphov till cancer?

– Vi kan alla bidra genom att äta sundare, obesprutat och ekologiskt, flyga mindre och använda mindre vardagskemikalier, säger Wilhelm Engström.

Hela den drygt 300 sidor långa rapporten kan läsas på https://dl.dropboxusercontent.com/u/38188988/CARCIN_Embargoed%20Copy.pdf

<p>Detta är Halifax-projektet</p>

Halifax-projektet tillkom mot bakgrund av att mellan en tredjedel och hälften av befolkningen i den industrialiserade delen av världen kommer att insjukna i någon form av cancer under sin livstid.

Projektet består av två delar. Den ena är den nu avslutade utvärderingen av miljökemikaliers betydelse för uppkomsten av cancer. Den andra fokuserar på utvecklingen av nya sätt att förebygga och behandla cancer.

Projektet har fått sitt namn efter staden Halifax i Kanada, där ett antal cancerforskare samlades i augusti 2013.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Spross