Kan muskelspänning spränga en mygga?

Myggsäsongen har startat. UNT ringde upp Martina Schäfer på Biologisk Myggkontroll för att lära sig mer om livet kring den blodtörstande insekten.

15 maj 2015 11:16

På söndag eller måndag börjar helikoptrar cirkulera över områden i nedre Dalälven, som ligger precis på gränsen mellan Gästrikland och Uppland. De är där för att bekämpa de stickmyggslarver som uppkommit i översvämningar, så kallade översvämningsmyggor. Helikoptern är fylld med BTI, ett biologiskt bekämpningsmedel som angriper mygglarvens matsmältningskanal. Regeringen har sagt ja till bekämpningen och de som utför den i just det här området sedan 2002 är Biologisk Myggkontroll. Martina Schäfer ärGIS-ansvarig (kartläggning) och biträdande bekämpningsledare på Biologisk Myggkontroll, hon har forskat kring stickmygg vid Uppsala universitet och Heidelberg universitet under många år.

Det finns många olika typer av mygg, vilken är den vanligaste i Uppland?

– Skogsmygg är det allra vanligaste, de finns överallt, men om man ser till områdena runt Dalälven så är det översvämningsmygg som är vanligast.

Kan en som blir biten märka någon skillnad på de olika myggarterna?

– De flesta säger att skogsmygg kommer, landar, går omkring lite och så hinner du slå den. Men översvämningsmyggan biter med en gång, den tvekar inte och upplevs som mer aggressiv. Skogsmygg är mer aktiva kvällstid, översvämningsmygg kan vara aktiva mitt på dagen i solens sken.

För den som inte forskar på mygg kan insekterna tyckas väldigt onödiga. Varför behövs de?

– Haha, ja men varför behövs vi människor egentligen? Myggorna gör ingen nytta för oss människor, men det är inte så naturen har tänkt, att det bara ska vara till nytta.

En skröna säger att om man spänner eller klämmer ihop en muskel där myggan landat så kan myggan spricka eller fastna när den suger blod. Stämmer det?

– Den skrönan har jag hört många gånger! Ärligt talat kan jag säga att jag försökt göra det själv också, men inte lyckats. Jag har inte hört om någon som har lyckats med det, så det stämmer nog inte.

Ni har en hund på Biologisk Myggkontroll som kallas mygghunden James Bond – vad gör han?

– Han håller oss på gott humör och är med oss i fält. Han är jätteduktig på att hitta pölar överallt. När de är bekämpning med helikopter så är hans uppgift på plats att leka med piloterna när de har paus, så de får röra sig lite. Det är han ganska nöjd med!

Hur går bekämpningen till?

– Det finns en speciell spridarutrustning som händer under helikoptern. Det är en liten roterande disk i botten som gör att de flyger iväg. Utrustningen kalibreras så den sprider just den mängd som vi vill att den ska sprida. Det brukar ligga på ungefär 13 kilo per hektar, och vi har ungefär 2000-3000 hektar att ta hand om.

Hur ser bekämpningsmedlet ut?

– Där är granulat, små små pellets där man fäster bakteriepulver på majskorn med hjälp av majsolja så det inte dammar.

Finns det andra metoder att bekämpa myggorna än det bekämpningsmedel ni använder nu?

– Vi har börjat kika på en metod som heter STI – steril insekt teknik, där man steriliserar hanmyggor. När det är parningsdags så blir det inga fertila ägg, vilket kan minska populationen väldigt kraftigt. Men än så länge finns det lite forskning och utveckling kvar tills det är användbart.

Du har arbetat med myggbekämpning både i Sverige och Tyskland, vilket land är värst på myggfronten?

– När jag började jobba vid Dalälven år 2000 och gjorde en studie till min doktorsavhandling så kan jag lugnt säga att det var det värsta jag någonsin varit med om. Det var helt otroliga myggmängder.

<p>Myggor</p>

I Sverige finns ungefär 2500 olika myggarter, varav cirka trettio av dem är blodsugare. Endast honorna sticker människor och dricker blodet, som ger protein för att kunna lägga ägg. Honmyggan kan leva i upp till två månader och kan stickas flera gånger under sin livstid. Hanmyggorna i sin tur lever på växtsafter. Det som gör att det kliar i ett myggbett är en allergisk reaktion från myggans saliv. Den använder sig av saliven för att förhindra att vårt blod koagulerar. Anledningen till att vissa människor blir mer myggbitna än andra är att de utsöndrar färre doftsignaler än andra människor. Myggorna lokaliserar nämligen djur och människor främst genom koldioxiden från vår andning men också värme och dofter.

Källa: skadedjursbekämpning.nu

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!