Inget alkoholförbud på studentflak

Mycket pekar på att det som vanligt blir fritt fram för årets nybakade Uppsalastudenter att dricka alkohol på flaken i juni.

5 februari 2015 09:00

Nyligen beslöt Södertälje kommun i samråd med polisen och rektorerna på gymnasieskolorna att det i år inte får förekomma alkohol på studentflaken. Bakgrunden är de olyckor som skett där berusade studenter råkat illa ut på flaken. På Uppsala kommun finns inga konkreta planer på att verka för ett förbud.

Uppsalapolisens presstalesperson Lisa Sannervik hänvisar till polisen centralt där Bengt Svensson arbetar med frågan. Enligt honom har inget hänt på området sedan i fjol. Inom kort ska polisen och Transportstyrelsen dock träffas för att diskutera bland annat denna fråga. Inga övergripande nationella riktlinjer planeras även om det kan komma tydligare råd.

– Det kan handla om att man bör ha två flakvärdar på plats, en där framme och en längst bak, plus att besiktningen blir mer noggrann, säger han.

Bengt Svensson uppger att ett nationellt totalförbud aldrig varit aktuellt. Han menar att sådana beslut måste fattas på lokal nivå, precis som Södertälje gjort.

– Själv tycker jag inte att man bör dricka alkohol på flaken. Det är ju fruktansvärt med dessa olyckor som händer vart och vartannat år.

Lisa Sannervik påpekar att alkoholförbud i princip råder alla dagar på allmän plats i centrala Uppsala.

Men som de flesta känner till följs inte regelverket fullt ut i samband med valborg och studentfirandet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Göran Sterner