Framtida lärarbrist en källa till stor oro

Statistik som Skolverket släppt i sommar visar akut lärarbrist i hela landet, men inför terminsstarten verkar Uppsala vara ett undantag. Lärarfacken oroar sig dock för en försämring inom en snar framtid.

12 augusti 2015 15:05

– Lärarbristen är akut. Det är en allvarlig situation och lösningarna kan inte vänta, säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström i ett pressmeddelande som Skolverket släppt under sommaren.

Skolverket gör vartannat år en bedömning av den svenska skolan och 2015 års prognos ser mörk ut. Att många lärare väntas pensioneras inom kort i kombination med ett relativt lågt intresse för läraryrket pekar på en akut lärarbrist de kommande åren. 70 000 heltidstjänster beräknas behöva tillsättas i hela landet inom fem år, varav 2300 är i Uppsala län. Ska det behovet mötas måste antalet examinerade lärare nästan fördubblas jämfört med idag.

Lagom till skolstarten har dessutom ytterligare en faktor gjort det svårare att rekrytera nya lärare, nämligen behörighetskravet som trädde i kraft 1 juli i år. Det innebär att endast personer med lärarlegitimation som dessutom är behöriga i de ämnen de undervisar i får ges tillsvidareanställningar och sätta betyg. Enligt Skolverket har var femte person som arbetar som lärare ingen lärarexamen och många saknar behörighet i de ämnen de undervisar i. Dessa lärare måste antingen ersättas eller fortbildas så de får behörighet, något som kan ta tid.

– Det rådde redan allmän lärarbrist sedan tidigare, men behörighetskravet har gjort stor skillnad. Tidigare räckte det med en lärarexamen, så det är ett tuffare läge nu, säger Christina Sandström, enhetschef på Skolverket.

En lösning hon föreslår är att snabbt se till att redan undervisande lärare blir behöriga, till exempel genom att lägga till en kortare pedagogisk utbildning på andra utbildningar.

Rapporten visar att mer än hälften av landets totala rekryteringsbehov de närmaste fem åren finns i de tre storstadslänen, men att behoven är stora i alla län. Det här är dock en situation som inte verkar kännas igen i Uppsala. I statistik från Arbetsförmedlingen kan man visserligen se att antalet lärartjänster som annonserats ut under sommaren är något högre än de fem tidigare åren, men det är ingen stor skillnad. Dessutom är det inte ovanligt att fler tjänster läggs ut i början av ett nytt läsår menar Berit Svantesson, HR-chef på kommunledningskontoret.

– Elevantalet i grundskolan ökar och därför finns ett större behov av lärare, så det är därför de utlysta tjänsterna har ökat i år. Inför varje terminsstart händer det saker och lärare slutar. Som det ser ut just nu är det inte alarmerande, säger hon.

Lundellska skolan är en av de skolor i Uppsala som anställt flera nya lärare inför terminsstarten. Runt tio stycken har rekryterats i skilda ämnen, vilket är ovanligt många, men rektor Rolf Vinberg har inte märkt av några svårigheter i att fylla tjänsterna.

– Det har inte varit några problem. Om man bara är ute i god tid brukar det gå bra. Vi har haft mellan 10 och 30 sökande till varje tjänst, säger han.

Men det här kan också bero på att det är just lärare i teoretiska ämnen som Rolf Vinberg har rekryterat i år. Enligt både fackrepresentanter och rektorer som UNT pratat med är läget betydligt värre när det gäller praktiska ämnen. Att hitta behöriga lärare där kan vara näst intill omöjligt. Behörighetskravet gäller dock inte för de praktiska ämnena, vilket gör att det nya kravet inte borde försvåra rekryteringen ytterligare.

– På vår VVS-linje är tre av fem lärare obehöriga. Men vi ska självklart ha behöriga lärare, utbildning i pedagogik är viktigt. Så vi försöker få dem att skaffa behörighet, men det är en krånglig utbildning. I första hand behöver vi ju lärare som kan undervisa, och behöriga lärare i de här ämnena finns nästan inte, säger Ingbritt Hellman, tillförordnad enhetsrektor på Fyrisskolan.

Att situationen ändå ser så pass ljus ut i just Uppsala kan mycket väl bero på att vi har en lärarutbildning här. Att det dessutom är en lång utbildning gör att många studenter hinner etablera sig i Uppsala och bygga ett liv här så att det känns naturligt att stanna kvar och söka jobb efter examen. Men något som kommunen, lärare, lärarfack och rektorer i Uppsala verkar ha gemensamt är en oro inför framtiden.

– Det här är bara början av krisen, den kommer explodera om 4-5 år och bli riktigt kännbar. Men hela Sverige har börjat känna av den redan nu. Idag gäller det framför allt yrkeslärare på gymnasiet, speciallärare och förskolelärare. Väldigt många går i pension inom de närmsta åren och det finns inte efterträdare. Kommunen måste ta fram en handlingsplan, vi känner oss verkligen oroliga för hur det ska bli, säger Louise Plobeck, ordförande för lärarförbundet i Uppsala.

Även Maria Asplund som är en av de nyanställda lärarna på Lundellska känner av oron.

– Elevkullarna ökar och många går i pension. Det kan bli brist på elevplatser och lärare. Det behövs verkligen en långsiktig plan som inte bara innebär att det blir större elevgrupper. Jag känner mig orolig, för det känns som att kommunen saknar långsiktighetstänkandet, säger hon.

Alla är överens om att fler lärare behöver utbildas för att täcka det framtida behovet. Men då måste kommunen anstränga sig för att bli en mer attraktiv arbetsplats.

– För många lärare slutar, det är ett problem att kompetens försvinner. Arbetsbörda, arbetstider och löner måste ändras för att göra yrket mer attraktivt, säger Maria Asplund.

– Vi måste se till så att folk vill jobba för oss genom att skapa en bra arbetsmiljö där folk är nöjda med anställningsvillkoren. Vi i kommunen jobbar med facket i frågor om arbetsbelastning då lärare känner sig mer stressade och belastade än tidigare. Det vill vi komma till rätt med. Det finns målsättning att minska administrativa uppgifter för lärare, säger Berit Svantesson.

Sofia Persson är en annan av de nya lärare som Lundellska har anställt i sommar. Hon kommer direkt från lärarutbildningen och känner igen att det finns en viss oro inför arbetslivet.

– Det pratas mycket om hur man ska klara jobbet som ny med hög belastning och mycket administrativt arbete. Generellt undrar folk om de verkligen är redo, säger hon.

Men själv är hon glad över att ha kommit ut i arbetslivet och ser ljust på framtiden.

– Jag har inte upplevt lärarbrist i Uppsala, och jag har fått mitt drömjobb redan från början. Jag känner mig förväntansfull och nöjd med lön och villkor. Så min bild är hoppfull, men det är ju olika för alla.

<p>Fakta Skolverkets statistik</p>

Prognosen visar att det kommer att behövas 84 000 nyexaminerade lärare fram till 2019. Ska det behovet mötas behöver antalet examinerade nästan fördubblas utifrån dagens nivåer.

Av det totala rekryteringsbehovet på 70 000 heltidstjänster fram till 2019 beräknas nästan var fjärde, 23 procent, behövas i Stockholms län.

Rekryteringsbehoven är störst inom förskola och grundskola de närmaste åren. De största behoven av nya lärare finns i årskurs 7-9.

Sedan den nya lärarutbildningen startade hösten 2011 har antalet antagna till utbildningarna ökat stadigt, men från en historiskt låg nivå. Höstterminen 2014 antogs cirka 11 300 studenter till en lärarutbildning.

Särskilt lågt är trycket på grundlärarutbildningen med inriktning mot årskurs 4–6 och ämneslärarutbildningen med inriktning mot årskurs 7–9.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!