Ingen alkohol på Baren Baren

Efter flera varningar gällande matserveringen kom så beslutet: Baren Baren förlorar sitt serveringstillstånd.

12 oktober 2015 18:13

Restaurangen, som drivs av GKL Restaurang AB ligger i centrala Uppsala på Klostergatan. I februari förra året fick de en varning för brister i tillhandahållandet av mat på Baren Baren. Den mat som då erbjöds på restaurangen var toasts och pizza – men tillräckligt många ingredienser hämtades inte från det egna köket. Det är inte förenligt med alkohollagen, som kräver ett varierat utbud av mat från restaurangens egna kök.

Senare under året följdes det här upp och bristerna hade inte rättats till. Därför fick bolaget ännu en varning i januari 2015. Trots upprepade tillsynsbesök sedan dess och försök till att kommunicera med bolaget har bristerna fortfarande inte rättats till, skriver miljö- och hälsosk yddsnämnden. Därför har de i ett beslut från 30 september, valt att återkalla serveringstillståndet för Baren Baren.

Matservering är ett grundläggande krav för att få serveringstillstånd på alkohol, så på så vis måste kraven på matservering uppfyllas för att alkohol ska få serveras.

Om företrädaren för bolaget vill överklaga beslutet måste de göra det inom tre veckor från dess att beslutet togs.

Under måndagskvällen fortsatte krogen att servera alkohol, men enligt tillståndsenheten behöver det inte betyda att de brutit mot reglerna. Beslutet börjar nämligen gälla först när beslutet delgivits ägarna, vilket inte hade skett på måndagskvällen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!