Hjärtsjuka hundar kan leva längre

Med ett nytt läkemedel kan hundar med skadade hjärtklaffar leva länge utan att utveckla några sjukdomssymtom.

9 mars 2015 15:04

Det framgår av en internationell studie, som presenterades på måndagseftermiddagen.Resultaten är preliminära, men har bedömts som så entydigt positiva att studien nu avbrutits tidigare än planerat.

– Det här är det största som har hänt inom den veterinärmedicinska hjärtforskningen under de senaste 30 åren. Över hela världen kommer det att förändra hur vi veterinärer behandlar denna hjärtsjukdom, säger professor Jens Häggström vid SLU i Uppsala, som är en av de huvudansvariga för studien.

Det är vanligt att hundar med tiden får förslitningsskador på hjärtklaffarna och som en följd av dem utvecklar hjärtförstoring och så småningom hjärtsvikt, som ger dem allt svårare andningsproblem och ansamling av vätska i lungorna.

– Det finns läkemedel för att behandla uppkommen hjärtsvikt hos hundar. Men denna studie är den första att visa att tidigt insatt behandling med ett sådant läkemedel innan hundarna fått några symtom kan påverka sjukdomsförloppet och fördröja eller förhindra uppkomsten av hjärtsvikten, säger Jens Häggström.

Studien omfattar 360 hundar med klaffläckage och hjärtförstoring, men utan några påtagliga sjukdomssymtom. Hälften av hundarna har dagligen ätit kapslar med läkemedlet pimobendan och hälften har fram till nu varit en kontrollgrupp som ätit overksamma placebokapslar.

Till skillnad från andra läkemedel som används mot hjärtsvikt verkar pimobendan både genom att vidga blodkärlen och förbättra blodflödet i hjärtmuskeln och stimulera hjärtmuskelns aktivitet.

Sedan en så kallad interimsanalys, som genomförts efter halva den planerade studietiden, nyligen visat så tydliga hälsovinster för hundarna som fått pimebodan har studien avslutats i förtid.

– Mycket av analysarbetet återstår att göra, men redan nu står det klart att pimbobendan gör att hundar med klaffel och hjärtförstoring under lång tid kan fortsätta att må bra och leva normala liv utan några symtom på hjärtsvikt, säger Jens Häggström.

Det behövs inga avancerade undersökningar för att upptäcka om en hund har otäta hjärtklaffar. Eftersom skadan ger ett typiskt blåsljud räcker en enkel undersökning med stetoskop för att misstänka detta varpå en undersäkning med ultraljud kan bekräfta diagnosen.

– Det finns alltså god chans att ge hunden ett längre och friskare liv genom att ta för vana att årligen låta den genomgå en sådan hälsoundersökning och vid behov sätta in behandling med det nya läkemedlet, säger Jens Häggström.

<p>Fakta Vanlig sjukdom bland hundar</p>

Hjärtsvikt är den tredje vanligaste dödsorsaken bland hundar. Bara cancersjukdomar och olyckor är vanligare.

Förslitningsskador på hjärtklaffarna är en av de vanligaste orsakerna till att hundar utvecklart hjärtsvikt.

Klaffskador är vanligast bland små och medelstora hundraser. En särskilt drabbad hundras är cavalier king charles spaniel.

I många länder är pimobendan godkänt för behandling av hjärtsvikt hos hundar. I Japan är det även godkänt för behandling av hjärtsvikt hos människor,

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Spross