Hemvården får p-böter vid nattbesök

Nattpersonal inom hemvården i Uppsala kommun får parkeringsböter när de rycker ut till äldre som ramlat. Parkeringsbolagen godtar inte nödsituationer hos äldre.

7 maj 2015 11:10

Det är mitt i natten och trygghetslarmet går hemma hos en äldre som ramlat. En joursjuksköterska åker dit, men hittar ingen parkering. Ska hon leta vidare efter p-plats eller sätta den äldres hälsa främst? Det har blivit en vanlig fråga hos hemvården.

Parkeringsbolagen håller stenhårt på reglerna och tills nu har den anställde inom hemvården fått betala p-boten själv.

– Du kan fråga vem som helst, alla inom nattpatrullen har fått böter. Det här är ett stort problem. Vi borde få stå felparkerade en stund när vi ska in till någon som larmat, säger Janette Olofsson, verksamhetschef för nattpatrullen i Uppsala kommun.

Men parkeringsbolagen tycker inte att det går att göra undantag för hemvården.

– Var drar man gränsen? När är det ett prio 1-uppdrag? Hur ska vi kunna veta om det är fara för liv och hälsa i ett omsorgsärende? säger Peder Ståhlberg, vd för Qpark.

Elaine Ungerh, chef för hemsjukvården, tycker att bristen på parkeringsplatser är ett växande problem.

– Bekymret är att det kommer allt fler privata parkeringsbolag. Det är inte bara för oss att skaffa parkeringstillstånd, för de kan bli jättedyra och ibland tillhandahåller bolagen inte ens tillstånd. Jag tror att folk tar för givet att vi får parkera var som helst, men så är det inte.

Undersköterskan Yvonne Pettersson har jobbat i nattpatrullen sedan 1992. Hon säger att problemet med böter har ökat och att de tvingas ägna mer tid åt att leta parkeringar.

– Det ska gå fort att komma till någon som behöver hjälp.

Kollegan Pelagia Afentoulidou håller med:

– Man sätter alltid den äldres hälsa först. Konsekvensen blir att man får en p-bot.

Janette Olofsson tycker att parkeringsbolagen håller för hårt på sina regler.

– Det handlar inte om att vi skulle ha ställt oss framför en port. I natt ställde sig en nattpatrull på en vändplan därför att besöksparkeringarna var upptagna. När de kom tillbaka hade de fått böter.

Samma natt bötfälldes en patrull i Stenhagen, berättar hon. Bostadsområdet hade fått ett nytt parkeringsbolag och p-tillståndet hos det förra bolaget bedömdes som ogiltigt.

Hon säger att det är vanligt att besöksparkeringarna är upptagna nattetid. Janette Olofsson menar att personalen ibland inte har något val.

– Det handlar om liv och död. Vi vet ju inte hur illa det är när någon larmar. Vad skulle de anhöriga säga om vi förklarar varför vi dröjde? "Vi hittade ingen parkering"...

De flesta bilarna är märkta med hemvårdens symbol. Men inte ens kommunens eget parkeringsbolag, Uppsala parkerings AB, tar hänsyn till om bilen kommer från hemvården.

– Vi tittar inte på om det är kommunens bil eller en privat bil som parkerat fel, säger driftschef Kurt Auoja.

På Protectus bevakning, som nyligen skrivit avtal med Uppsalahem, säger man att det är markägarens policy som gäller.

– Vi är väldigt generösa med reglerna, men man får inte blockera cykelvägar eller infartsvägar för utryckningsfordon. Andra privatbilar, taxi och andra transporter behöver också komma fram, säger Uppsalahems kommunikationschef Linda Ryttlefors.

Och om hemvården kan parkera på en gräsmatta där man inte står i vägen?

– Då kan gräsmattan skadas. Man får bara stå på de parkeringsplatser som finns.

Är det inte viktigt att hemvården snabbt kan hjälpa den som tryckt på trygghetslarmet?

– Det är vårdbolaget som får göra den bedömningen.

Tidningen Kommunalarbetaren skrev nyligen att hemtjänstpersonalen i Göteborg slipper betala de p-böter de drar på sig när kommunens bilar felparkeras. Det har kommunstyrelsen beslutat. Inom Uppsala kommuns hemvård har det hittills varit föraren som fått betala p-boten, men medan UNT ställer frågor ändras reglerna. Personalen har nu fått veta att de ska få tillbaka pengarna retroaktivt och att kommunen står för boten då den inte har kunnat undvikas.

<p>Parkeringsböter</p>

Uppsala kommun säljer nyttoparkeringstillstånd som gäller på allmänna gator och ger möjlighet för bland annat hemvården att parkera på gator med parkeringsförbud eller på avgiftsbelagda parkeringsplatser. Tillståndet ges exempelvis till fordon som används i akut verksamhet eller annan uppsökande verksamhet inom social- eller sjukvården. Tillståndet gäller dock inte i bostadsområden som ägs av bostadsrättsföreningar. Uppsala kommun har ett eget parkeringsbolag, Uppsala parkerings AB, medan Uppsalahem anlitar Protectus bevakning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Daniel Jansson