Hanna (C) vill se samarbete med SD

Uppsalapolitikern i debattartikel: Dags att sluta exkludera riksdagspartier.

12 juni 2015 09:30

"Det är dags att accetera verkligheten och sluta exkludera något riksdagsparti från samtal".

Så skriver Uppsalapolitikern Stefan Hanna (C) tillsammans med näringslivsprofilerna Lars V. Kylberg och Sören Gyll i en debattartikel i Dagens Industri.

I debattartikeln kritiserar de den så kallade Decemberöverenskommelsen och menar att Sverige behöver reformer som stärker landets konkurrenskraft. De skriver också att "det enda parti som gynnas av att sju partier försöker låtsas som att det åttonde inte finns är SD".

Enligt Stefan Hanna måste decemberöverenskommelsen nu brytas för att det svenska välståndet ska försvaras:

"De partier som kallar sig näringslivsvänliga måste söka bredare samarbeten som gör Sverige mer politiskt stabilt och som stärker landet".

Mohamad Hassan, kommunalråd (FP) i Uppsala, tar avstånd från alliansbroderns inlägg:

- Det här får stå för Stefan Hanna. Att samarbeta med SD är inget som Folkpartiet kan stödja. Vi hör hemma i en liberal tradition och är SD:s direkta motpol, säger han till UNT.

Han tror inte att det här är något som Centerpartiet centralt ligger bakom.

- Om Centern i Uppsala skulle vilja ha ett allianssamarbete med SD så skulle vi hoppa av, säger Mohamad Hassan.

Han säger sig visserligen vara kritisk mot decemberöverenskommelsen eftersom den bakbinder oppositionen och exempelvis leder till att alliansen inte kan rösta på sina budgetförslag fullt ut.

- Men att släppa in SD i förhandlingar och samtal är inte lösningen på dödläget i rikspolitiken just nu, säger han.

Inte heller Ove Hultquist, ordförande i Centerns kommunkrets, ställer sig bakom Stefan Hannas debattartikel.

- Jag håller mig till partiledningens linje. Det här utspelet är Stefans eget, säger Ove Hultquist.

Det samma gäller för Marta Obminska (M), kommunalråd. Hon kan inte tänka sig att bjuda in SD till förhandlingar även om hon betonar att Stefan Hanna och de före detta direktörerna inte skriver detta explicit i debattartikeln i DI.

 - Moderaterna delar inte SD:s värderingar när det gäller integration och flyktingfrågor. Bortsett från det så står vi långt ifrån varandra även i andra frågor, säger Marta Obminska.

Hon anser inte att decemberöverenskommelsen är optimal, men är inte beredd att riva upp den till priset av att inleda samarbete med SD.

UNT har förgäves sökt Stefan Hanna för en kommentar. På twitter skriver han dock till UNT att han vill att alla partier ska kunna samtala och förhandla om sakfrågor.

På fredagen stod det också klart att Stefan Hanna till Centerns partistämma i Falun i september motionerar om att decemberöveremskommelsen ska brytas.

- Därmed så är han bland de första Centerpartisterna med ett tungt förtroendeuppdrag som offentligt tar avstånd från decemberöverenskommelsen samtidigt som han formellt yrkar att partiet ska bryta överenskommelsen, skriver Centerpartiet i ett pressmeddelande.

<p>Decemberöverenskommelsen</p>

Decemberöverenskommelsen (DÖ) mellan regeringspartierna och allianspartierna träffades i slutet av december i fjol.

Målet med överenskommelsen är att en minoritetsregering ska kunna styra landet enligt sitt eget budgetförslag. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna står utanför DÖ.

Det handlar inte om några lagändringar utan är en ny praxis som sex partier ställt sig bakom.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Albin Wiman/Göran Sterner