Glömde hemliga handlingar på hotellrummet

En försvarsanställd Uppsalabo riskerar att få en disciplinpåföljd efter en händelse i slutet av förra året.

9 februari 2015 20:40

I början av december anmälde Uppsalabon till en kollega att han glömt kvar några handlingar på ett hotellrum. Det rörde sig om sekretessbelagda protokoll som upprättats under en revision av tekniska bevakningssystem.

Mannen återvände till hotellet för att hämta de kvarglömda handlingarna. Till kollegan sade han dock att att papperen inte var kvarlämnade utan visade sig finnas i datorväskan. När de två träffades frågade kollegan om Uppsalabon verkligen talat sanning. Han svarade ja precis som han gjorde några dagar senare då kollegan åter förde saken på tal.

Vad Uppsalabon då inte visste var att kollegan varit i kontakt med hotellet och fått reda på att Uppsalabon verkligen hade återvänt till hotellet för att hämta de kvarglömda protokollen.

Först när kollegan berättade att han talat med hotellet erkände Uppsalabon att han hade ljugit och att de sekretessbelagda handlingarna hade legat obevakade på hotellrummet.

Mannens arbetsgivare inom Försvarsmakten anser att Uppsalabon misskött hanteringen av sekretesshandlingar och att hans förtroende är förbrukat. Därför vill arbetsgivaren nu att Försvarsmaktens personalansvarsnämnd ger Uppsalabon en disciplinpåföljd.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Göran Sterner