Gängen på Resecentrum ska kartläggas

Socialförvaltningen kommer att göra en kartläggning av gängsituationen på Resecentrum. Tills nu har stadens ytterområden prioriterats.

15 februari 1916 17:23

I dag är Uppsalas centrum nästan en tom fläck när det gäller förebyggande ungdomsinsatser. De resurser som kommunen förfogar över har koncentrerats till stadens ytterområden, som Sävja, Stenhagen och Gottsunda, där behoven och möjligheterna att åstadkomma resultat ansetts som störst. Därför har den senaste tidens gängproblematik där ungdomar drivit omkring på stan, gått in på matställen och bråkat, kommit som en överraskning. Många av dem som deltagit har pekats ut som ensamkommande unga. Nu ska socialförvaltningen kartlägga situationen.

– Vi måsta få en klar bild vilka de här ungdomarna är. Vilka som kommer från Uppsala kommun och vilka som kommer från andra kommuner. Det är fler unga än normalt som vistas vid Resecentrum. Det är inte en jättebra miljö. När vi har bilden klar för oss kan vi göra riktade insatser där det behövs, säger Jan Holmlund, chef vid Uppsala kommuns socialförvaltning.

Kartläggningen handlar också om att konstatera vilken grupp unga det verkligen handlar om.

– Vi har liknande signaler från andra delar av staden där man hävdar att det handlar om ensamkommande unga. Innan vi vet säker vill vi inte peka ut någon på lösa grunder. Därför är det viktigt att vi skaffar oss ett bra faktaunderlag, säger Jan Holmlund.

Parallellt jobbar socialförvaltningens socialjour med att ta hand om anmälningsärenden när sådana kommer in. Den handlingsplan som kommunstyrelsen sade ja till under förra veckan innehåller också åtgärder som startar inom kort. Det handlar bland annat om undervisning sex och samlevnad, värdegrund och insatser för fritidsaktiviteter.

Det finns idag omkring 1200 ensamkommande unga i kommunen. Men bara drygt 400 av dom är placerade av Uppsala kommun. Resterande cirka 700 unga är placerade på olika familjehem av andra kommuner runt om i landet.

Kartläggningen ska starta så snart som möjligt. Jan Holmlund hoppas kunna redovisa resultaten till socialnämndens möte i mars.

Frågan har också diskuterats politiskt.

– Utan att föregå något så kan jag bara säga att vi diskuterat hur det ser ut. Men vi har inga färdiga förslag, säger socialnämndens ordförande Ingrid Burman (V).

Hur allvarligt ser du på uppgifterna om gängbildning?

– Det blir bekymmer när det finns en stor grupp ungdomar som inte har något att göra. Många av dem är troligen ensamkommande. Vi kommer att kunna nå de drygt 400 som finns på våra familjehem. Hur det blir med övriga 700 som andra kommuner placerat i kommunen vet jag inte. Det är i första hand deras ansvar. Vi kommer i kontakt med dem först när de börjar skolan, som är Uppsala kommuns ansvar, säger Ingrid Burman.

Hon räknar med att kommunstyrelsen kommer att avsätta mer av de 118 miljoner kronor i extra pengar som kommunen fått av staten, för åtgärder för unga ensamkommande.

<p>Bakgrund Polisen: Krafttag behövs från politikerna</p>

Enligt Uppsalapolisen har en ökning av ensamkommande ungdomar som ”driver omkring och bråkar på stan” skett sedan årsskiftet. I fredags rapporterade UNT exempelvis om 20-40 ungdomar som avvisades från restauranger på Stora Torget där de stört gästerna. Oroliga restaurangägare kontaktar polisen och resenärer på Stockholmspendeln larmar om att stora gäng går på utan att betala biljett.

Ungdomarna är från 15 år och uppåt. Polisen befarar att de kan dras in i grov kriminalitet.

Polisen anser sig bara kunna göra saker kortsiktligt och säger att politikerna måste ta krafttag för att lösa frågan.

Källa: UNT.se

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!