Fusk för miljoner i ideella föreningar

Ideella föreningar används allt oftare för bidragsfusk, enligt Skatteverket i Uppsala. Men sekretessen kan hindra Skatteverket från att tipsa Arbetsförmedlingen om fifflet.

3 november 2015 10:00

Uppsala är en av tre orter i landet där Skatteverket specialgranskar ideella föreningar. Det handlar bland annat om att stoppa oseriösa personer som försöker fuska till sig lönestöd från Arbetsförmedlingen.

Det kan gå till så här: Några personer registrerar en ideell förening som ska jobba med kulturfrågor. De intygar till Arbetsförmedlingen att några av dem ska jobba med att driva ett café åt föreningen. Föreningen får ut anställningsstöd från Arbetsförmedlingen men struntar i att redovisa intäkterna till Skatteverket. Samtidigt kan de inblandade även ta ut bland annat sjukersättning från Försäkringskassan.

– Vår bedömning är att ideella föreningar i ökad utsträckning används som redskap för ekonomisk brottslighet, säger Gunnar Högberg vid Skatteverket i Uppsala.

Arbetsförmedlingen betalar ut enorma belopp i anställningsstöd till privata företag. Under 2010-2014 handlade det om 73 miljarder kronor. Flera aktörer som UNT talat med menar att Arbetsförmedlingens kontroller inte räcker till.

– I och med att utbetalningar av anställningsstödet till ideella föreningar ökat har de även lockat till sig personer som är ute efter att göra egen vinning, kommenterar Gunnar Högberg.

Ett problem för Skatteverket är att man på grund av sekretess ofta är förhindrad att informera Arbetsförmedlingen om fuskmisstankar som upptäcks i föreningarna. Detta är dock något som regeringen vill ändra på.

Gunnar Högberg betonar att den absoluta merparten av landets 140 000 ideella föreningar är seriösa.

– Att en förening arbetar ideellt ger viss renommé och i de allra flesta fall är det välmotiverat. Man kanske betraktar ett aktiebolag med mer kritisk blick vilket kan utnyttjas av vissa som startar ideella föreningar.

Det var runt 2010, i samband med att allt fler hamnade i arbetsmarknadsåtgärden Fas 3, som fusket med ideella föreningar verkar ha tagit fart. Utredarna i Uppsala har påträffat kriminella personer som registrerat upp till tio ideella föreningar.

Ibland handlar det om stora pengar. I mars i år upptaxerades exempelvis en teaterförening som fått ut 2,5 miljoner i bidrag från Arbetsförmedlingen men tagit ut över 90 procent svart. På fem år fick föreningen ut 9,8 miljoner kronor för 25 personer varav flera saknade folkbokföringsadress.

Att ideella föreningar används av oseriösa personer kan ha flera förklaringar:

  • Det är gratis och enkelt att bilda en ideell förening.
  • Det finns inget register över vilka som ligger bakom föreningen vilket skyddar mot insyn och gör det svårt att utkräva ansvar.
  • En person med näringsförbud får inte starta ett aktiebolag och har personen skatteskulder får bolaget inte F-skatt. Men om samma individ istället registrerar en ideell förening innebär näringsförbud och skatteskulder inget hinder.
  • De flesta ideella föreningar saknar krav på revisor och årsredovisning.

– När reglerna för ideella föreningar skrevs hade nog inte lagstiftaren tänkt på att de kunde komma att hantera stora summor i till exempel lönestöd, säger Gunnar Högberg.

LÄS MER: Man slipper åtal trots bidragsfusk

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Staffan Wolters