Frukt och grönt skydd mot benbrott

Ett förbättrat skydd mot att falla och bryta lårbenet kan vara ännu en positiv effekt av att äta mycket frukt och grönsaker.

13 oktober 2014 08:25

Den positiva nyheten för alla dem som gillar att äta mycket frukt och grönsaker ger en studie bland drygt 75 000 medelålders och äldre kvinnor och män i Mellansverige, som publiceras i den välrenommerade facktidskriften Journal of bone and mineral research.

– Våra resultat är ytterligare ett bra skäl att följa Världshälsoorganisationens och Livsmedelsverkets rekommendation att äta mycket frukt och grönsaker fördelat på minst fem portioner per dag, säger forskaren Liisa Byberg vid Uppsala kliniska forskningscentrum och Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet.

Många tidigare studier har visat att personer som äter mycket frukt och grönt löper sänkt risk för hjärt-kärlsjukdomar och flera cancerformer. Men få studier har undersökt om sådana matvanor också har betydelse för skyddet mot frakturer

Deltagarna i den nya studien, som är den i särklass största i sitt slag, var alla i stort sett friska när de besvarade en omfattande hälsoenkät med detaljerade frågor om bland annat sina mat- och dryckesvanor. Under de drygt 14 år som de har följts sedan dess drabbades dock 3644 av dem av en höftfraktur, som är den allvarligaste formen av benbrott.

När forskarna närmare analyserade vilka som hade drabbats av ett lårbensbrott fann de att denna frakturform var nästan dubbelt så vanlig bland deltagarna som sällan eller aldrig åt grönsaker jämfört med bland deltagarna som gjorde det fem gånger per dag.

Ju mer frukt och grönsaker deltagarna uppgett att de brukade äta, desto lägre var risken för höftfrakturer -- men bara upp till en viss gräns.

– För både kvinnor och män verkar den optimala konsumtionen av frukt och grönt när det gäller att förebygga höftfrakturer vara just fem portioner per dag. Vi såg ingen ytterligare sänkning av frakturrisken bland dem som åt mer frukt och grönt än så, säger Liisa Byberg.

En studie som denna, i vilken deltagarna själva valt sina matvanor, kan inte säkert besvara frågan om sambandet mellan frukt- och grönsaksätandet och sänkt risk för höftfrakturer är ett orsakssamband. Men enligt forskarna talar mycket för att så verkligen är fallet.

– Våra resultat verkar inte kunna förklaras av att frukt- och grönsaksätarna också i andra avseenden lever mycket sundare liv än de som äter litet av sådana livsmedel. Vi vet också att många frukter och grönsaker är rika på antioxidanter och mineraler som visats ha positiva effekter på både skelettet och muskelstyrkan, säger Liisa Byberg.

Flesta äter mindre än rekommenderat

Världshälsoorganisationen och Livsmedelsverket rekommenderar att vuxna och barn som är över tio år äter frukt och grönsaker minst fem gånger per dag, totalt ett halvt kilo. Enligt enkätsvaren i den nya studien åt bara en tredjedel av deltagarna så mycket. Ett halvt kilo frukt och grönt ger totalt cirka 250 kilokalorier, vilket motsvarar cirka 10 procent av det dagliga energibehovet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!