Arbetslösheten i Uppsala län lägst i Sverige

Byggnadsarbetare, gymnasielärare och undersköterskor kommer att ha extra lätt att hitta jobb i Uppsala län de närmaste åren. Det tror Arbetsförmedlingen.

9 juni 2015 14:34

Arbetsförmedlingen har intervjuat drygt 400 arbetsgivare i länet och de tecknar en huvudsakligen ljus bild. Under 2015 och 2016 väntas 4 000 nya jobb tillkomma i länet.

Enligt prognosen kommer arbetslösheten att sjunka från dagens 5,3 till 4,7 procent vid 2016 års slut, vilket är den lägsta siffran för Sveriges län.

– Det finns tre huvudförklaringar till att arbetslösheten är så här låg i Uppsala län. Det är dels närheten till Stockholm, dels den låga andelen sysselsatta inom tillverkningsindustrin, dels den stora offentliga sektorn, uppger Therese Landerholm, analytiker vid Arbetsförmedlingen i Uppsala.

Men problem saknas inte. Det har blivit svårare för utsatta grupper att komma i arbete. Det handlar främst om utrikesfödda, äldre arbetslösa, funktionsnedsatta och lågutbildade personer.

Den låga arbetslösheten medför även svårigheter att få tag på arbetskraft inom vissa sektorer. 54 procent av arbetsgivarna inom länets offentliga sektor uppger att de har problem att hitta rätt personer när de ska rekrytera.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!