Forskares flygresor under lupp

Universiteten måste minska sina flygresor. Det kräver forskare från en rad universitet runt om i världen.

26 oktober 2015 10:48

– Det blir lite ironiskt när vi forskare skriver om klimatförändringarna som ett problem, samtidigt som vi gärna reser med flyg till konferenser runt om i världen. Det är också en merit att bli inbjuden att tala vid andra universitet. Men vi måste leva som vi lär, säger David Jansson, docent i kulturgeografi vid Uppsala universitet och en av undertecknarna.

Han säger att det många gånger går att hitta andra former för utbyte mellan forskare runt om i världen. Man kan ha videokonferenser, till exempel.

– Det finns elektroniska alternativ så att man kan presentera något på en konferens utan att vara där själv.

Vid kortare resor går det många gånger att hitta alternativa färdsätt, även om det inte alltid är enkelt.

– När jag skulle till Uleåborg i Finland tog jag båten till Åbo och sen tåg. Det tog jättelång tid. Så jag tog flyget tillbaka för att inte vara borta från familjen så länge. Men sen visade det sig att man hade kunnat åka med tåg och buss via Haparanda. Men det gick inte att få fram information om det via SJ:s hemsida och det kommer inte upp som ett alternativ när man ska boka, säger David Jansson.

De 56 akademiker som är initiativtagare till petitionen ska nu få fler av sina kolleger att skriva under uppmaningen. Tanken är sen att man ska ta upp frågan vid sina respektive lärosäten för att få mer fokus på flygresornas bidrag till klimatutsläppen.

– Uppsala universitet har redan en policy kring det här. Men det vore bra om man trycker lite hårdare på det och tar upp det som en prioriterad fråga. Nu finns det väldigt mycket svängrum i hur man ska tolka reglerna, säger David Jansson.

Både SLU och Uppsala universitet har en policy att resor i första hand ska ske med tåg. För Uppsala universitet gäller tågrekommendationen för resor under 50 mil, för SLU är den mer generell. Det är dock inga tvingande regler och vid båda universiteten sker flygresor som är kortare än 50 mil. Totalt orsakade flygresorna vid SLU utsläpp av 2,9 miljoner kilo koldioxid under 2014. För Uppsala universitet var motsvarande siffra 7,3 miljoner kilo koldioxid. .

SLU är det av stadens universitet som arbetar mest aktivt för att minska flygresandet. Resebyrån man upphandlat har ett incitament som gör att de får en bonus om SLU lyckas uppnå sitt miljömål.

Dessutom för man fram goda exempel för hur man miljösmart kan resa mellan universitetets olika orter, där främst resorna mellan Uppsala och Alnarp respektive Umeå är stora poster. Från och med i år får institutionerna också betala en miljöavgift till en fond för varje flygresa som görs. Fondmedlen ska användas till miljöförbättrande åtgärder inom universitetet. Både personal och studenter kan söka pengar ur fonden.

<p>SLU vinner miljökampen</p>

Uppsala universitet har som miljömål att klimatutsläppen per anställd från resorna under perioden 2013–2015 inte ska öka jämfört med 2012.

Sveriges lantbruksuniversitet har som mål att utsläppen från utrikesresor ska minska med 10 procent fram till 2020 jämfört med 2013. För inrikesresorna ska utsläppen minska med 20 procent fram till 2016.

Under 2014 var utsläppen från flygresorna 7,3 miljoner kilo för Uppsala universitet och 2,9 miljoner kilo för SLU. Räknat per årsanställd var siffrorna för Uppsala universitet 1231 kilo och för SLU 999 kilo.

För båda universiteten är resorna till övriga campusorter, för Uppsala universitet Gotland, och för SLU Alnarp och Umeå, stora poster.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Heimer