Forskare: ”Skandalös dom”

– Det är en skandal att den misstänkte inte blev dömd. Det tycker sexbrottsforskaren Eva Diesen.

27 mars 2015 14:56

Utifrån domen i det aktuella Uppsalaärendet anser juristen Eva Diesen att kvinnan genom sin berusning uppfyllt lagens krav på ”särskilt utsatt situation” och att den åtalade 30-åringen därför borde ha fällts för våldtäkt.

Eva Diesen påpekar att även rättsintyget och vittnets uppgifter talar för att kvinnan blev våldtagen.

– Det har varit dålig bevisvärdering av tingsrätten och dåligt underbyggda resonemang, menar hon.

Eva Diesen är medförfattare till en bok om sexövergrepp som bygger på en granskning av över tusen våldtäktsfall. En allt vanligare händelse är att en eller flera män har sex med en ung berusad kvinna de nyligen träffat, ofta i samband med en efterfest eller en date.

– I den här typen av fall säger mannen ofta att kvinnan var med på det. Finns ingen annan bevisning, till exempel rättsintyg som visar att det förekommit våld, friar domstolen i många ärenden.

För att det ska vara våldtäkt krävs bland annat förekomst av våld eller tvång. Eva Diesen konstaterar att många unga kvinnor pressas att ställa upp på sex eller att männen tjatar sig till det, utan att det förekommit våld eller tvång.

– I sådana ärenden är det oklart var gränsen för det straffbara går och det behövs mer insatser mot killar och deras normer. Ofta har de insett att tjejen inte velat ha sex men killarna har ändå tyckt att det varit okej.

Enligt Eva Diesen går det att närma sig sanningen genom bättre polisförhör. Exempelvis skulle mannens påstående om frivillighet från kvinnans sida kunna ifrågasätts hårdare med mycket detaljerade frågor till honom om vad som hänt.

Hon tycker att offrets upplevelse av att ha utsatts för kränkning ska vara avgörande för om gärningen ska bedömas som våldtäkt eller inte.

– Idag är det centrala om det förekommit våld, hot eller tvång medan kvinnans upplevelse av kränkning inte betyder något. Då blir ett nej inte ett nej.

Sedan 1965 har antalet anmälningar om våldtäkt ökat nästan 20 gånger. Ändå har antalet dömda i stort sett legat stilla runt 100-200 personer årligen.

– En förklaring kan vara att anmälningarna förr i tiden till stor del utgjordes av rena överfallsvåldtäkter. Fick man fast gärningsmannen blev han i allmänhet dömd, berättar Eva Diesen.

Numera anmäler kvinnor även när de utsatts för övergrepp av någon de har en relation till, exempelvis sin partner.

Många gånger står då ord mot ord och anmälningen riskerar att läggas ner.

<p>En av tio kan drabbas</p>

2013 anmäldes cirka 4 100 våldtäkter mot personer 15 år eller äldre. Men utifrån intervjuer med brottsoffer beräknar Brå att det handlade om runt 70 000 våldtäkter det året. Cirka 10-15 procent av alla anmälningar om våldtäkt leder till åtal.

Minst var tionde kvinna i Sverige väntas utsättas för våldtäkt, våldtäktsförsök eller sexuellt tvång någon gång i livet.

Källa: Brottsförebyggande rådet, Brå samt boken Övergrepp mot kvinnor och barn av Christian Diesen och Eva Diesen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!