För höga värden i Fyrisån

PFOS-värden uppmätta i vatten i berganläggningen vid Uppsala flygfält är skyhöga, och från bergrummet leds vattnet via dagvattennätet till Fyrisån.