Fisktrappa vid Ulva kvarn

I morgon tas första spadtaget i bygget av en fisktrappa vid Ulva kvarn. Men visionen slutar inte där.

21 januari 2016 11:38

Fisktrappan ska göra det möjligt för den hotade aspen och andra fiskarter att leka i ytterligare en bit av Fyrisån. Uppsala kommun har redan, i koppling till den kommande fisktrappan, byggt en strandpromenad med grillplats och bänkar. Entreprenören som nu ska uföra arbetet av fisktrappan är Züblin Scandinavia AB.

En vision finns om att på sikt skapa fria vandringsvägar för fisk hela vägen mellan Mälaren och Vendelssjön. Med fisktrappan vid Islandsfallet och omlöpet vid Kvarnfallet förverkligades de första delarna av planerna. När en fisktrappa nu blir verklighet vid Ulva kvarn är ytterligare en bit av Fyrisån tillgänglig för lekande asp.

För att nå Vendelsjön återstår ytterligare fyra dammar: Enstadammen, Ekebydammen, Järstadammen och Vendelsjödammen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!