Fick fana av kungen

Efter drygt två år som försvarsmaktsgemensamt ledningsregemente har nu också Ledningsregementet i Enköping fått en egen fana, eller som det tidigare hette, ett fälttecken. Fanan överlämnades till förbandschefen, överste Lena Hallin, av konung Carl XVI Gustaf vid en ceremoni på torsdagseftermiddagen.

4 juni 2009 18:39
Det minst sagt ostadiga vädret gjorde att ceremonin flyttades in i Universum, stora samlingssalen i Utvecklingscentrum, tidigare Bahco Ventilations lokaler. Förutom regementets personal och Marinens musikkår fanns också kamratföreningarna på plats samt ett stort antal inbjudna gäster.

Den nya fanan anknyter till Ledningsregementets historiska arv från de tidigare signalregementena genom de åtta viggar, eller blixtar, som fördelats på ömse sidor om riksvapnets tre kronor. I övre vänstra hörnet finns ett stående svärd, och det visar att regementet är gemensamt för alla vapenslagen. Fanan är handbroderad, och arbetet med den har tagit sammanlagt fyra månader.
- Lednings- och informationsregementet har i många fall unika förband och förmågor som är mycket värdefulla för såväl vårt nationella försvar som för de insatser som görs internationellt. Fanan är symbolen som samlar traditionerna från förbandets föregångare, men visar också framtiden. I alla skiften, ära och hedra denna fana, sade konung Carl Gustaf innan den formella överlämningen av den nya fanan genomfördes.

Major Pierre Knutsson från LedR bar runt den nya fanan för alla att se sedan de gamla fanorna från S1 och S3 rullats ihop och burits ut. Efter Kungssången och ett leve för konungen avslutades ceremonin. Att den var kort var tur eftersom åskådarplatserna inte var riktigt anpassade för mängden som samlats. En person svimmade i värmen, men hämtade sig efter att ha fått ett glas vatten.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Lille