"Får vara slut på arga brev"

På fredagen meddelade Europaparlamentarikern Cecilia Wikström att hon begär ett extrainsatt utskottsmöte i Europaparlamentet.

27 september 2015 12:21

Det extrainsatta mötet kommer av att Wikström vill inleda förfarande mot Ungern för brott mot EU:s grundläggande värden.

– Europa kan inte längre förhålla sig passivt till de systematiska och allvarliga övergrepp på de mänskliga rättigheterna som Viktor Orbáns ungerska regim under de senaste åren gjort sig skyldiga till. Nu senast har vi sett hur Ungern reser fysiska murar mot omvärlden, angriper asylsökande med tårgas och till och med givit militär och polis rätt att vid behov öppna eld mot flyktingar. Nu får det vara slut på arga brev och uppgivna suckar från resten av Europa. Nu måste vi agera och politiskt visa att vi inte tolererar halvfascistiska regimer inom den Europeiska unionen, säger Cecilia Wikström i ett pressmeddelande.

Cecilia Wikström sitter som gruppledare för liberalerna i Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter. Mötet inkallas för att besluta om att inleda en så kallad artikel 7 förfarande för att sanktionera Ungern för deras brott mot unionens grundläggande värden.

– Ett förfarande enligt artikel 7 kräver stark uppslutning både inom parlamentet och ministerrådet. Det kommer inte att vara enkelt att nå de majoriteter som krävs för att sanktionera den ungerska regimen men vi får inte låta oss bli uppgivna och passiva bara för att utmaningen är stor, säger Cecilia Wikström.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kristoffer Olofsson