En tung sits för tandvården

Hösten 2015 var tuff för Folktandvården och än i dag är det högt tryck och stressad arbetsmiljö för de anställda. Satsningar har inletts, men det kommer ta tid.

12 februari 1916 14:56

Katarina Svensson justerar de starka lamporna inne på behandlingsrum nummer 3. Dagsljuset skiner in genom persiennerna bakom henne. Här på Dragarbrunnskliniken arbetar hon som tandhygienist och nu har hon precis börjat behandla en patient. Hon drar ner munskyddet från munnen och säger att de på kliniken jobbar så fort de kan.

– Vi ligger efter med kallelser. Det är väldigt mycket nu, det blir ju så när Uppsala växer.

I rummet mittemot sitter tandhygienisten Elin Samuelsson och väntar medan hennes patient slår sig ner i behandlingsstolen. Han fick denna tid tack vare att de fått in en avbokning tidigare på morgonen.

– Många får vänta just nu, det finns inga platser i tidböckerna, säger hon och tar upp en liten spegel från en bricka med verktyg.

Så till dig som bokat in en rutinundersökning på sista tiden och haft känslan av att du fått bläddra ovanligt långt fram i kalendern kan sägas att det inte är inbillning – köerna hade i slutet av 2015 blivit avsevärt längre på ett flertal kliniker jämfört med tidigare år. I dag är trycket på mottagningarna fortfarande högt. Värst ser läget ut i Tierp, Östhammar och på Dragarbrunnsgatan i Uppsala, där kötiden för icke akut vuxentandvård nu överstiger två år. På vissa mottagningar har man även slutat ta emot nya patienter, då de ordinarie patienternas kötider är för långa.

– Vi upplever ett högt tryck i tandvården just nu och vissa större kliniker belastas hårdare än andra, säger tandvårdsdirektör Gunilla Swanholm.

Bakom detta finns flera orsaker. Politiker har beslutat hur Folktandvården ska prioritera – det som är mest akut går först, oavsett person och betalningsförmåga. Dessa tider ska alltid kunna erbjudas inom ett dygn vid plötsliga vårdbehov med värk. Efter detta kommer barn, som också ska kunna få tider så fort som möjligt, och i dag hålls kötiden för barn under tre månader på samtliga mottagningar. Sist i prioriteringslistan kommer de icke akuta behoven av tandvård, som rutinundersökningar, vilket gör att de köerna ökar mest.

En kortsiktig orsak är att många nyanlända har stora behov av akut tandvård. Det har gjort att antalet akuttider har ökat. Men på längre sikt påverkar även att antalet äldre personer ökar i länet, både i gruppen över 65 år och över 80 år. Trycket ställer höga krav på de tandläkare, hygienister och sköterskor som jobbar i länet, som upplever tidsbrist och hög arbetsbörda.

– Det är svårt att hinna med, vi springer som galningar och ligger back på kallelselistan, berättar en anonym källa som arbetar inom verksamheten. – Jag jobbar ju inom vården för att jag vill hjälpa människor men det är en väldigt stressig arbetsmiljö nu, det känns frustrerande.

Tandvårdsdirektören Gunilla Swanholm förstår frustrationen och menar att det är ett pressat läge, men att de gör vad de kan.

– Vi ser att vi måste bli fler, Uppsala växer och vi räcker inte till. Vi rekryterar allt vi kan just nu för att kunna hjälpa dem som behöver.

För att möta de större behoven har man inlett flera satsningar som UNT tidigare har rapporterat om. Ett mobilt specialteam åker ut till skolor och flyktingboenden och informerar om tandhälsa och munvård i förebyggande syfte. Mottagningen på Dragarbrunnsgatan flyttar till S:t Persgatan och en ny akutmottagning utvecklas vid Centralstationen. Förhoppningen är att kunna ta emot 10 000 fler patientbesök per år och på sikt anställa upp till trettio nya personer.

Men än krävs tålamod – resultaten av förändringarna kommer att ta tid. I vår kommer vissa åtgärder att bli kännbara, men flytten av Dragarbrunnskliniken sker inte förrän vid halvårsskiftet och den nya akutmottagningen beräknas öppna först i november.

<p>Fakta Ojämn belastning på klinikerna</p>

Trycket på mottagningarna skiljer sig åt i länet. Akuttider ska alltid finnas inom ett dygn på samtliga mottagningar, men gällande rutinkontroller och icke akuta behov är väntetiderna längre. Värst belastning har Dragarbrunnskliniken, Östhammar, Tierp och Enköping där det är köer på uppemot 24 månader. Kan man tänka sig att vända sig till andra mottagningar, är det knappt någon kötid alls i Storvreta och Knivsta. Även i Östervåla och Västertorg finns möjligheter till att snabbare få hjälp.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!