Eldshow för 25 år med barnkonvention

Sverige var ett av de första länderna att följa barnkonventionen. I går firades 25-årsjubileet med en eldshow och en magisk maskin.

20 november 2015 11:14

– Titta, visst är det vackert, säger en kvinna till barnet som sitter i vagnen framför henne.

Tillsammans med ett femtiotal andra personer stannade de upp utanför Resecentrum för att se eldshowen som elever från Uppsala Waldorfskola bjöd på.

Trots att Sverige var ett av de första länderna att ratificera barnkonventionen år 1990 utgör den ingen lag här, till skillnad från exempelvis Norge. Något som bland annat FN kritiserat Sverige för.

Juridiskt sett tillämpas barnkonventionen nästan aldrig i rätten, säger Lisa Skiöld, verksamhetschef för Barnombudsmannen i Uppsala, som stod bakom firandet.

– Ett absurt exempel är ett barn som var omhändertaget på grund av missförhållanden i hemmet. Föräldern hade trots det rätt att stoppa barnet från att söka skadestånd för det som föräldern hade gjort.

Ett annat exempel är barn till asylsökande, som trots att de blivit omhändertagna av socialtjänsten skickas tillbaka till hemlandet med föräldrarna om de blir utvisade, säger Lisa Skiöld:

- Man har stirrat sig blind på att barnen ska ha kontakt med sina föräldrar.

Ett barn går fram till "barnkonventionsmaskinen", vrider på en knapp och ut kommer en reflex med texten: "Barn ska få synas!".

– Barnkonventionen är en utgångspunkt för hela vårt arbete. Det är viktigt att barn känner till den och inte faller mellan stolarna, säger Lisa Skiöld.

I februari meddelade regeringen att ett förslag för att barnkonventionen ska bli svensk lag ska presenteras under 2016. Något som både Unicef och Rädda barnen verkar för.

Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn.

Den antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. 1990 beslöt Sverige att följa barnkonventionen.

196 länder har skrivit under och förbundit sig att följa reglerna. USA är det enda land som inte ratificerat barnkonventionen.

FN:s barnrättskommitté har kritiserat Sverige för att barnkonventionen inte gäller som svensk lag. Unicef Sverige anser att det skulle göra skillnad i hanteringen av asylärenden, vårdnadstvister och socialtjänstutredningar.

Källor: Unicef, Rädda Barnen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Julia Burman Görans